ČAS IZVAJANJA AKTIVNOST
Od septembra 2018 do februarja 2019 DNEVI ODPRTIH VRAT NA SREDNJIH ŠOLAH, spoznavanje izobraževalnih programov, Predstavitev srednjih šol na OŠ Tržič, 15. 11. 2018
December, januar… Pogovori z učenci o odločanju kam po OŠ
21. 1. 2019 IZID RAZPISA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Vpis v srednje šole)
Do 14. 2. 2019 PREGLED RAZPISA za vpis v SŠ z učenci 9. razreda in RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE– Predstavitev razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu  2019/2020
15.  in 16. 2. 2019 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH
Do 4. 3. 2019 Prijava za opravljanje preizkusov NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI IN POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA GIMNAZIJE (š) IN EKONOMSKE GIMNAZIJE (š)
Med 11. in 23. 3. 2019 PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniške (likovna, glasbena, plesna smer), UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNIH POGOJEV: športne gimnazije
Do 27. 3. 2019

OBVEŠČANJE O REZULTATIH PREIZKUSOV NADARJENOSTI  IN

POSREDOVANJE POTRDIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV (o opravljenih preizkusih nadarjenosti)

Do 2. 4. 2019 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
 Do 8. 4. 2019 JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (splet – MIZŠ)
Do 23. 4. 2019 MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS NA DRUGO SREDNJO ŠOLO OZ. DRUG IZOBRAŽEVALNI PROGRAM
22. 5. 2019 JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA V SŠ (splet – MIZŠ)
29. 5. 2019 OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA (s strani srednje šole)

Torek, 7. 5. 2019

Četrtek, 9. 5. 2019

Ponedeljek,13. 5. 2019

NPZ – MATEMATIKA

NPZ – SLOVENŠČINA

NPZ – TRETJI PREDMET – DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA

ČAS IZVAJANJA AKTIVNOST
14. 6. 2019 RAZDELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL UČENCEM 9. RAZREDA in OBVESTIL O DOSEŽKIH pri NPZ; začetek oddaje vlog za štipendije za deficitarne poklice

Med 18. in 21. 6. 2019

 

PRINAŠANJE DOKAZIL ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE in VPIS NA ŠOLAH BREZ OMEJITVE (učenec, s strani srednje šole, na dom prejme osebno obvestilo z datumom in uro vpisa)
21. 6. 2019 OBJAVA SPODNJIH MEJA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA IN SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU, S PROSTIMI VPISNIMI MESTI NA KATERE BODO LAHKO KANDIDIRALI V 2. KROGU
Do 26. 6. 2019 PRIJAVA KANDIDATOV ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA (do 15. ure)
Do 28. 6. 2019 OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA
Do 2. 7. 2019 VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA (vpis na šolo na kateri so bili prvotno prijavljeni oz. prijavnico prenesejo na drugo razvrščeno šolo)
Do 3. 7. 2019 OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO
Do 31. 8. 2019 VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA

 

Uporabne spletne strani:

–        http://www.mizs.gov.si/ (Vpis v srednje šole, Učna mesta)

–        https://esvetovanje.ess.gov.si (eSvetovanje, vprašalniki – Kakšen sem, kaj me zanima?)

–        www.ess.gov.si (Kam in kako; NCIPS; Trg dela…)

–        http://www.mojaizbira.si (opisi poklicev in programov)

–        http://www.sklad-kadri.si (Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice)

–        http://www.cpi.si/ (izobraževanje v Sloveniji)

–        http://www.mizs.gov.si (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje; razpisi…)

–        https://www.youtube.com/results?search_query=To+bo+moj+poklic (info o poklicih in oddaje To bo moj poklic)