AKTIVNOSTI IN ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

 

ČAS IZVAJANJA AKTIVNOST
Od septembra 2019 do februarja 2020 DNEVI ODPRTIH VRAT NA SREDNJIH ŠOLAH, spoznavanje izobraževalnih programov, Predstavitev srednjih šol na OŠ Orehek Kranj, 14. 11. 2019.
December, januar… Pogovori z učenci o odločanju kam po OŠ.
20. 1. 2020 IZID RAZPISA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – Vpis v srednje šole).
Do 14. 2. 2020 PREGLED RAZPISA za vpis v SŠ z učenci 9. razreda in RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE– Predstavitev razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu  2020/2021.
14.  in 15. 2. 2020 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH.
Do 4. 3. 2020 Prijava za opravljanje preizkusov NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI IN POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA GIMNAZIJE (š) IN EKONOMSKE GIMNAZIJE (š).
Med 11. in 23. 3. 2020 PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniške (likovna, glasbena, plesna smer), UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNIH POGOJEV: športne gimnazije.
Do 26. 3. 2020

OBVEŠČANJE O REZULTATIH PREIZKUSOV NADARJENOSTI  IN

POSREDOVANJE POTRDIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNIH POGOJEV (o opravljenih preizkusih nadarjenosti).

Do 2. 4. 2020 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021.
 Do 8. 4. 2020 JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (splet – MIZŠ).
Do 23. 4. 2020 MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS NA DRUGO SREDNJO ŠOLO OZ. DRUG IZOBRAŽEVALNI PROGRAM.
22. 5. 2020 JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA V SŠ (splet – MIZŠ).
Do 27. 5. 2020 OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA (s strani srednje šole).

Torek, 5. 5. 2020

Četrtek, 7. 5. 2020

Ponedeljek, 11. 5. 2020

NPZ – SLOVENŠČINA.

NPZ – MATEMATIKA.

NPZ – TRETJI PREDMET – ZGODOVINA.

ČAS IZVAJANJA AKTIVNOST
15. 6. 2020 RAZDELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL UČENCEM 9. RAZREDA in OBVESTIL O DOSEŽKIH pri NPZ

Med 16. in 19. 6. 2020

 

PRINAŠANJE DOKAZIL ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE in VPIS NA ŠOLAH BREZ OMEJITVE (učenec, s strani srednje šole, na dom prejme osebno obvestilo z datumom in uro vpisa).
19. 6. 2020 OBJAVA SPODNJIH MEJA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA IN SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU, S PROSTIMI VPISNIMI MESTI NA KATERE BODO LAHKO KANDIDIRALI V 2. KROGU.
Do 24. 6. 2020 PRIJAVA KANDIDATOV ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA (do 15. ure).
Do 29. 6. 2020 OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA.
Do 30. 6. 2020 VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA (vpis na šolo na kateri so bili prvotno prijavljeni oz. prijavnico prenesejo na drugo razvrščeno šolo).
                 Do 3. 7. 2019 OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO.
Do 31. 8. 2020 VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA.

Uporabne spletne strani:

–        https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/  (Vpis v srednje šole, Učna mesta),

–        https://esvetovanje.ess.gov.si/ (eSvetovanje, vprašalniki – Kakšen sem, kaj me zanima?),

–        https://www.ess.gov.si/ncips (Kam in kako; NCIPS; Trg dela…),

–        https://www.mojaizbira.si/ (opisi poklicev in programov),

–        http://www.sklad-kadri.si/ (Zoisove štipendije, štipendije za deficitarne poklice, Izmenjevalnica za iskanje kadrovskih štipendij),

–        http://www.cpi.si/ (izobraževanje v Sloveniji),

–        https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/ (srednješolsko in visokošolsko izobraževanje; razpisi…),

–        https://www.youtube.com/results?search_query=To+bo+moj+poklic (info o poklicih in oddaje To bo moj poklic).