Bralni maraton – Pri nas pa beremo

Vodja dejavnosti: Andreja Urbanec

Bralni maraton bo v letošnjem šolskem letu potekal devetič. Z njim želimo spodbujati in povečati bralno kulturo, poudariti pomen branja (vir informacij, znanj, zabava in užitek), slovesno začeti in končati bralno značko. Dejavnosti projekta bodo: interesna dejavnost bralna značka (od septembra do konca maja), glasno branje leposlovnih del (odlomkov) po izboru učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole (september 2016) in srečanje s slovenskim mladinskim piscem ob zaključku bralne značke (maj 2017).

V projektu bodo sodelovali vsi učenci od 1. do 9. razreda in učitelji razredne in predmetne stopnje, šolska svetovalna služba, knjižničarka in ostali delavci šole.