Šolsko leto 2018/2019 je za vašega devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj z vami stali ob strani učitelji in šolski svetovalni  delavci. Za dobro sodelovanje vam predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji  in premišljeni odločitvi mladostnika, kam po osnovni šoli.

V preteklem šolskem letu so se učenci seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Dostop je mogoč prek spleta: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako/.  Program deluje tako, da  učencu  pomaga spoznati njegove interese, kaj ga zanima, kaj bi rad delal in mu glede na njegove odgovore tudi ponudi izbor primernih poklicev. Dostop se prvič omogoči v šolski računalniški učilnici. Potem ga lahko rešujejo tudi doma in raziskujejo poklice glede na vrsto dela (npr.: katere poklice lahko opravljate, če vas zanimajo stiki z ljudmi, praktične spretnosti…).

Z učenci smo v 8. razredu preleteli že nekaj uporabnih spletnih strani, kjer lahko dobijo informacije o nadaljnjem šolanju.  Spletne strani si je vredno ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)

http://www.mizs.gov.si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Vpis v srednje šole (SŠ) – merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole, razpis za vpis v SŠ, rokovnik aktivnosti o vpisih.

– Spletni portal Mojaizbira.si – http://www.mojaizbira.si/, zelo uporabna spletna stran, ki vsebuje informacije o poklicih, srednjih šolah, izobraževalnih programih, pripomoček Igra o poklicu (za iskanje poklicnega področja).

– Zavod RS za zaposlovanje – https://www.ess.gov.si/ncips , pod naslovom NCIPS (Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje) boste našli informacije o zaposlovanju, razpisih, evropskih pobudah…

Individualni pogovori – Vsak učenec se bo v šoli o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor ste vabljeni tudi starši po dogovoru v dopoldanskem času ali popoldan, npr. v času popoldanskih skupnih govorilnih ur.

Pomembnejša obvestila, povezana z odkrivanjem poklicnih interesov in gradnji nadaljnje karierne poti, se bodo nahajala v šolski avli na tabli z naslovom  PRED IZBIRO POKLICA. Nekatera obvestila  bodo objavljena na spletni strani šole ali pa vam bodo poslana po elektronski pošti. Obveščali vas bomo o dnevih odprtih vrat posameznih srednjih šol, poklicnih ekskurzijah v nekaterih podjetjih, ki bodo odprla svoja vrata ter drugih pomembnejših dogodkih.

V oktobru 2018 bodo devetošolci v šoli izpolnjevali elektronski vprašalnik o poklicni poti (eVPP).Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri trenutno razmišljajo. Odgovori z vprašalnika bodo hkrati podlaga za pogovor o tem, kam po osnovni šoli. Za dostop do ankete in izpolnjevanje le-te, je potrebno pisno soglasje staršev (Kam naprej po osnovni šoli). Soglasje v podpis vam bo izročil razrednik ali vaš mladostnik.

V četrtek, 15. novembra 2018 bo dan dejavnosti za devetošolce. Na OŠ Tržič se bo predstavilo okoli dvajset srednjih šol. Vsak devetošolec iz  OŠ Tržič, OŠ Orehek Kranj in OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, se bo po predhodni prijavi udeležil predstavitve petih srednjih šol.

V začetku februarju 2019 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2019/2020. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu v SŠ, dobili boste informacije o vpisnem in izbirnem postopkom za vpis v srednje šole.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek, 15. in soboto, 16. februarja 2019. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka, zato skupaj obiščite želene srednje  šole. V teh dneh se lahko udeležite predstavitve treh srednjih šol. Na izbrani srednji šoli boste prejeli najnovejše pomembne informacije. V marcu, po zimskih počitnicah pa  bodo učenci že izpolnjevali prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole.

Učenci s starši (ali sami) lahko  obiščejo Karierno središče Kranj. Le-ta se nahaja na lokaciji  Zavoda za zaposlovanje Kranj, Šuceva 2, Kranj. Odprt je vsak dan od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, ob sredah do 17.00 in ob petkih do 13.00. Ob četrtkih ni uradnih ur. Za več informacij lahko pokličite na telefonsko številko kariernega svetovalca: 059 695 740 (Uroš Kopavnik). Na tem mestu je na voljo več izobraževalnih informacij in literature. Po dogovoru izvedejo tudi individualno poklicno svetovanje.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. V primeru omejitve vpisa v srednjo šolo so dosežki pri NPZ-ju iz MAT in SLJ lahko merilo za vpis. Potekali bodo: v torek, 7. 5. 2019 iz slovenščine,  v četrtek, 7. 5. 2019 iz matematika, v ponedeljek, 13. 5. 2019 iz izbranega predmeta Državljanska, domovinska kultura in etika.

Oglejte si spletno  stran Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer boste našli informacije  o štipendijah: http://www.sklad-kadri.si/  Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže vsaj en izjemni dosežek v 8. ali 9. razredu in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendije je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

Spodbujajte mladostnika k samostojnosti, naj že v naprej išče informacije, v šoli poišče pomoč in odgovore na vprašanja Želimo, da se bo odločil za šolo, v katero bo vstopil z veseljem in z radovednostjo. Za dodatne informacije pokličete šolsko svetovalno delavko na tel.: 04/20 19 511 ali pišete na e-naslov: marjeta.vene@osorehek.si.