Pozdravljeni,

V nadaljevanju vas seznanjam s preventivnimi ukrepi, ki jih bomo izvajali na naši šoli v primeru, da imamo (bomo imeli) potrjeno okužbo s Covid-19 in uvedeno karanteno za učence. Spodaj navedeni ukrepi veljajo (bodo veljali) za obdobje odrejene karantene. Po prenehanju obdobja odrejene karantene, spodaj omenjeni dodatni  preventivni ukrepi prenehajo veljati in nadaljujemo šolske aktivnosti bo modelu B kot smo jih zastavili na začetku šolskega leta.

Dodatni preventivni ukrepi za čas odrejene karantene za učence:

1)      HETEROGENE SKUPINE:
Heterogene skupine za 6., 7., 8., 9. r se v tem času NE IZVAJAJO. Izvede se reorganizacija pouka.

2)      IZBIRNI PREDMETI:
Izbirni predmeti za 7., 8., 9. r se IZVEDEJO NA DALJAVO.

3)      NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI:
Neobvezni izbirni predmeti šport, nemščina in umetnost (4., 5., 6. r) se IZVEDEJO NA DALJAVO
Neobvezni izbirni predmet računalništvo se lahko izvaja samo na prilagojen način in sicer, da je pri pouku prisotna skupina enega razreda.

4)      TEKMOVANJA IZ PREDMETNIH PODROČIJ:
V dogovoru z vodstvom šole se za vsako tekmovanje posebej preuči možnost ustrezno prilagojene izvedbe (s katero bomo zagotovili ustrezne in varne pogoje) tekmovanja.

5)      DODATNI/DOPOLNILNI POUK:
Dodatni/dopolnilni pouk lahko poteka samo na prilagojen način in sicer v skupini do največ 10 otrok. Učitelj presodi in določi skupino. Učence vnaprej obvešča kdo od učencev se na določen termin udeleži dopolnilnega ali dodatnega pouka.

6)      PEVSKI ZBOR:
Pevski zbor se lahko izvaja samo na prilagojen način in sicer v skupini do največ 10 otrok. Učitelj presodi in določi skupino. Učence vnaprej obvešča kdo od učencev se na določen termin udeleži pevskega zbora.

V primeru, da se karantena za učence prekine sredi tedna, se dodatni preventivni ukrepi (v izogib zmedi pri pouku) izvedejo še do konca tedna in se sprostijo z začetkom naslednjega tedna

Glede na razmere bomo po potrebi smiselno dopolnjevali ali spremenili dodatne preventivne ukrepe.

Mag. Drago Zalar, ravnatelj

Dostopnost