Šolska svetovalna delavka Marjeta Vene skrbi za koordinacijo in izvedbo Šole za življenje. To je preventivni program za učence z vsebinami, kot so: duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med spoloma, vrednote nenasilja, odraščanje, reševanje konfliktov, spoznavanje samega sebe, karierna orientacija, predstavitev srednjih šol, zdrav življenjski slog. Pri tem sodelujemo z ustanovami, kot so CSD Kranj, Center za odvisnosti Nova Gorica, Društvo Izida, Društvo za boljši svet, Karitas, Inštitut Krog, Labirint Kranj, Medgeneracijski center Kranj, Nacionalni inštitut za javno zdravje, RK Kranj, slovenske SŠ in šole avstrijske Koroške, Škrlovec, ZD Kranj, Zavod Varni internet, Karierno središče, Združenje iz bube v metulja,  Toplina, zakonski in družinski center,

Vsebine oziroma preventivne teme po razredih:

·         Zdravi zobki – 1., 2., 3., 4., 5. razred, ZD Kranj

·         Varovanje zdravja – 1. do 9. razred, NIVZ Kranj

·         Pametno odločanje za spletno sporočanje – 5. razred, Varni internet

·         Učenje za učenje – 6. razred, ŠSS

·         Splet kot magnet za najstnike in spletkarimo proti nasilju – 7. r., Varni internet

·         Prva pomoč – 8. razred, RK

·         Kaj vpliva na izbiro poklica, šole – 8. razred, Danilo Kozoderc, Marjeta Vene

·         Odnosi med spoloma – 9. razred, Ula Hribar Babinski

·         Predstavitev srednjih šol  na OŠ Tržič – 9. razred, predstavniki SŠ

·         Razpis za vpis v SŠ – 9. r., Marjeta Vene

 

Predavanja za starše in druge strokovne delavce:

1. Moč in pomen starševstva – spodbujanje razvoja zdrave samopodobe in spoštovanja pri otrocih in najstnikih (1. – 9. r.), predavatelja Janez Logar in Violeta  Irgl, 10. oktober 2018

2. Učna delavnica staršev in učencev 4. in 5. razreda, predavateljica Regina Bokan, 8. in 15. november 2018

3. Branje (1. r.), Duša Geč, januar 2019

4. Šola – čigava odgovornost in naloga? (1. – 9. r.), predavateljica  Damjana Šmid, 7. 3. 2019

5. Predstavitev razpisa za vpis v srednjo šolo (9. r.), Marjeta Vene – februar  2019

6. Kako se starši z otroki pogovarjamo o spolnosti (1.- 9. r.), predavateljica Damjana Šmid,  4. 4. 2019