Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko tudi v letošnjem šolskem letu zaprosite za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. Stroške tabora bomo pokrili iz sredstev šolskega sklada, za plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenja še posebna sredstva.

Obrazec Vloga za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi dobite na spletni strani šole, v šolski svetovalni službi pri Poloni Bogataj ali na roditeljskem sestanku. Vlogo skupaj z dokazili oddate v šolsko svetovalno službo do PETKA, 22. septembra 2017.

Komisija za socialna vprašanja odloča na podlagi kriterijev za dodelitev pomoči, ki so zapisani na hrbtni strani vloge, predlog pa potrdi Upravno odbor Šolskega veveričkovega sklada.

POMEMBNO

Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 108. členu določa najvišji znesek, ki se ne šteje kot davčna osnova in znaša 84 eur na leto (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) za posameznega otroka. Ob tem pa je potrebno upoštevati tudi, da posamična vrednost subvencije ne sme presegati 42 eur.

V kolikor bodo subvencije iz šolskega sklada presegle zgornji znesek, se izračuna in plača akontacija dohodnine po stopnji 25% (131. člen ZDoh-2).

 

Vloga za subvencijo