Nadomeščanje – PS

A urnik: ČETRTEK, 29. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

Simona Merljak

 

2. 9. C het s Janja Jošt slj med
9. 55 – 10. 15 9. a Darja Hudobivnik

dežurstvo

malica

med
3. 8. D het s Tomaž Ahčin slj med
Irena Hočevar 1. 7. c Matej Fojkar zgo zgo
2. 8. c Marjan Bovha zgo zgo
3. 9. b Jana Žavbi zgo zgo
4. 7. b Bernarda Debeljak zgo zgo
5. 8. a Maja Draksler zgo zgo

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: ČETRTEK, 29. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Danijel Ilić 6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
Mateja Hafner 9. 55 – 10. 15 4. b Danijel Ilić dežurstvo malica matična
3. 4. b Danijel Ilić mat matična
4. 4. b Danijel Ilić(n) nit matična
5. 4. b Danijel Ilić(n) dru matična
Neža Mohar 12. 40 – 15.00 1. PB Alenka Pristov PB matična
15.00 – 16.00 1. PB Urška Zimic PB matična
16.00 – 17.00 1. PB Gašper Ivančič PB matična

 

Dostopnost