Ekošola

Vodja projekta: Mateja Hafner

V šolskem letu 2022/23 se je OŠ Orehek Kranj vključila v Ekošolo. Le-to je mednadnarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.

Glavni cilj programa je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. 

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja. Večina dela bo potekala v okviru ur pouka, saj se bodo vsebine ekošole povezovale s cilji posameznih šolskih predmetov.

Mateja Hafner, koordinatorica programa na šoli

Izbrani projekti 2022/23

V okviru programa Ekošola bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali naslednje projektne aktivnosti: VODA - NAŠE BOGASTVO Vsebina aktivnosti: Učenci se seznanjajo s pomenom pitne in čiste vode za vsa živa bitja, z onesnaževanjem vode in čiščenjem le-te, s pomanjkanjem pitne...

16. 10. – mednarodni dan hrane

Učenci so se v okviru pouka pogovarjali o svetovnem dnevu hrane, ki ga praznujemo vsako leto na dan ustanovitve Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO). Organizacija FAO je bila ustanovljena 16. oktobra 1945. Svetovne dneve hrane so države članice FAO...

Dostopnost