Svet staršev OŠ Orehek Kranj

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV MATIČNE ŠOLE

šolsko leto 2020/2021

Razred

Ime in priimek
1. a Simon BIZJAN
1. b  
2. a Sabina VIDMAR
2. b Amra KAPETANOVIĆ
3. a Katarina BERGLEZ VOLČIČ
3. b Anka BOLKA
4. a Janja SODNIK
4. b Mateja JAKLIČ
5. a Mateja KRŽIŠNIK
5. b Nives HAFNER
6. a Erika BURJEK
6. b Maja OGRIS
6. c Mojca STARE
7. a Jerneja KRIŽAJ
7. b Tjaž NEMANIČ
7. c Zdenka MIHELIČ
8. a Toni Saša URBANČIČ
8. b Titina KOŠIR
8. c Tea SUŠNIK
9. a Jošt SODNIK
9. b Karmen KERN
9. c Dunja KODER

 

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV PODRUŽNICE MAVČIČE

Razred Ime in priimek
1. m Anja ZAJEC
2. m Maruša POGAČNIK
3. m Betka ROZMAN
4. m Janja BERNARD NOVAK
5. m Tadeja ŠUŠTERŠIČ

Predsednik sveta staršev: Jošt Sodnik

Dostopnost