Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spremlja vključevanje in razvoj otrok od vstopa v vrtec do vpisa v srednje šole. Strokovne delavke svetujejo učencem in staršem pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela ter pri tem sodelujejo z učitelji in vodstvom šole.

Na šoli v okviru šolske svetovalne službe delujejo:

  • šolska pedagoginja Marjeta Vene, 04/2019 511, marjeta.vene@osorehek.si,  ki skrbi za sprejem v 1. razred, karierno orientacijo, preventivne dejavnosti – Šola za življenje, koordinira delo z nadarjenimi, učno pomoč preko JD, skrbi za projekt Razvijanje pozitivnega samovrednotenja, Simbioza, Prostovoljno delo, prešolanje učencev,
  • socialna delavka v šoli in v vrtcu Polona Bogataj, 04/2019 512, polona.bogataj@osorehek.si, ki izvaja individualno in skupinsko pomoč, skrbi za reševanje socialno-ekonomskih stisk, organizira humanitarne akcije,
  • specialna pedagoginja Duša Geč, 04/2019 509,  dusa.gec@osorehek.si, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami ter individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami,
  • socialna pedagoginja Petra Podlogar, petra.podlogar@osorehek.si, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami v šoli in vrtcu, in vodi tim za varno okolje,
  • socialna pedagoginja Neža Sodnik,  neza.sodnik@osorehek.si, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami ter individualno in skupinsko pomoč učencem na Podružnični šoli Mavčiče.

Strokovne delavke so prisotne na skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah in dopoldne po dogovoru. Cilj je zadovoljstvo vseh deležnikov in uspešnost učencev. Če je potrebno, v soglasju s starši sodelujejo, tudi z drugimi zunanjimi institucijami.

 

 

 

Prispevki šolske svetovalne službe:

 

Subvencija tabora

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko zaprosite za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. Stroške tabora bomo pokrili iz sredstev šolskega sklada, za plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda pa MIZŠ. Obrazec Vloga za pomoč pri plačilu taborov in šole v...

Karierna orientacija v 9. razredu 2022-23

KARIERNA ORIENTACIJA V 9. RAZREDU Kaj želim postati v življenju? Kaj in kdo hočem biti v življenju? Kaj sem pripravljen sprejeti v življenju? Predstavitev pomembnejših aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po OŠ. Učenci so se v 8. razredu...

Dostopnost