Vizija:

S kvalitetnim, strokovnim delom in dobrimi medsebojnimi odnosi bomo dosegli kakovostno znanje ter spodbujali pozitivno medsebojno naravnanost.

 

Aktualna obvestila in vabila

Obvestilo za javnost

Datum: 12. 9. 2020   OBVESTILO Spoštovani, v petek, 11. 9. 2020, v popoldanskih urah, smo bili s strani epidemiologa NIJZ obveščeni, da je z virusom Covid – 19 okužen en učenec na naši šoli. V skladu z ukrepi NIJZ je bila za vse učence 9. a ter za posamezne...

Urniki oddelkov 2020-21

Urniki oddelkov za prvo polletje: 2020-21-urnik-Oddelkov-1P-OS-Orehek-Kranj   Urniki oddelkov za drugo polletje: 2020-21-urnik-Oddelkov-2P-OS-Orehek-Kranj Na povevezavah sta objavljena urnika z rekreativnim odmorom. V času preventivnih ukrepov rekreativnega...

Uvodno pozdravno sporočilo ravnatelja

Spoštovani starši, drage učenke in učenci! Pričetek novega šolskega leta se nam nezadržno približuje. V prilogi tega dopisa vam pošiljam obvestilo, ki nam ga je poslalo MIZŠ z namenom, da vam ga posredujemo. Na naši spletni strani lahko preberete uvodne informacije v...

 

Zadnji dogodki

Sprejem prvošolcev na PŠ Mavčiče

1.september 2020 je bil poseben dan za prvošolce PŠ Mavčiče in njihove starše. Po državni in šolski himni sta jih pozdravila ter izrekla nekaj vzpodbudnih besed vodja šole, gospa Janja B. Špendal in ravnatelj šole, g. Drago Zalar. Poslušali so pravljico o Vidkovi novi...

Odprava MEPI 2020

Kljub dežju, so se v torek, 9. 6. 2020, devetošolci, ki sodelujejo v programu MEPI, nasmejani zbrali v Puštalu, od koder so se odpravili proti Topolu pri Medvodah. Pot so jim oteževali dež, megla in blato, a so vseeno dosegli vse zadane točke in so v poznih...

Junaki našega časa 2020

V tednu prostovoljstva je Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, razglasila prejemnike naziva Junaki našega časa. Prislužila si ga je tudi OŠ Orehek Kranj, ki je izkazala posebno skrb za razvoj prostovoljstva otrok in mladih. Naziv Junaki...

 Več dogodkov:

Orehek

Mavčiče