Erasmus+

Erasmus-logo

 

Vodja projekta: Mateja Hafner

Partnerstvo sestavljajo šole iz Grčije (koordiantorji projekta), Španije, Poljske, Italije in naša osnovna šola.

Sodelujoči: učenci in učitelji od 1. do 5. razreda ter drugi strokovni delavci  šole

Trajanje projekta: od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019

Projekt je financiran z evropskimi sredstvi.

Cilj projekta je otroke naučiti nekaterih vrednot in življenjskih veščin (life skills), ki jih lahko opredelimo kot niz osnovnih spretnosti za učinkovito upravljanje izzivov vsakodnevnega življenja. Vključujejo kritično mišljenje, reševanje problemov, odločanje, sposobnost sporazumevanja in sodelovanja, skupaj z osebno in družbeno odgovornostjo ter empatijo.

Program  učencem in učiteljem pomaga doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti ne samo na področju vsebine projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.

 

 

Projektne aktivnosti v šolskem letu 2018/19

V projekt so bili v šolskem letu 2018/19 vključeni učenci 1. a, 2. a, 2. m, 4. b razreda in 10 učencev od 1. do 5. razreda. Skupaj so bili 104 učenci in njihove učiteljice. Projektne aktivnosti, ki smo jih izvajali na šoli skupaj z učenci Vse leto smo stremeli k...

Zaključno srečanje v Grčiji

Dvoleten projekt "Life skills and Values for the Pupils of the European Union" se zaključuje s koncem letošnjega šolskega leta, zato so imeli učitelji partnerskih šol zadnje srečanje in usposabljanje v šoli 2nd Primary school of Nea Aghialos "Varnaleion" v Grčiji, in...

Veveričkove igre

Tim za varno šolsko okolje je v  sklopu projekta Erasmus+ »Life skills and Values for the pupils of the European Union«, katerega glavni namen je učenje socialnih veščin, pripravil vikend Veveričkovih iger, ki so se odvijale 10. in 11. maja 2019. Izbrani učenci od 2....

Obisk osnovne šole v Las Palmasu na Gran Canaria

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and values for the pupils of the EU" so imeli učitelji srečanje in usposabljanje, in sicer od 18. do 22. 3. 2019. Le-to je potekalo na partnerski osnovni šoli v Las Palmasu na Gran Canaria. Učitelje so seznanili z njihovim...

Obisk šole v Lodzu na Poljskem

Učitelji so imeli od 15. 10. do 19. 10. 2018 projektno srečanje in usposabljanje na osnovni šolo Szkola Podstawowa nr 172 v mestu Lodz na Poljskem. Učenci so pripravili zanimiv in medkulturno obarvan sprejem za gostujoče učitelje partnerskih šol. Nato so jih povabili...

Kaj smo v letošnjem šolskem letu naredili

V projekt je bilo letos vključenih 6 učiteljic (Mateja Hafner, Janja B. Špendal, Neža Sodnik, Mateja Kalajžič, Petra Podlogar, Marjana Mohar) in 124 učencev, in sicer učenci 4. b, 1. m, 1. a, 1. b razreda ter nekateri učenci, ki imajo dodatne ure s specialnima...

Projektno srečanje na Orehku

Od 4. 6. do 8. 6. 2018 je bilo na naši šoli projektno srečanje učiteljev, ki so vključeni v projekt Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the Europian Union". Srečanja se je udeležilo 13 učiteljev ( 3 učiteljice iz Italije, 2 učiteljice s Poljske, 4...

Erasmus+: srečanje v Italiji

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the European Union" je bilo prvo srečanje v Italiji, v mestu Lucca, in sicer v šoli Instituto Comprensivo Camigliano. Potekalo je od 26. 02. do 02. 03. 2018. Spoznali smo delo v šoli, se pogovarjali...

Dostopnost