Podaljšano bivanje

Podaljšano bivanje je organizirana oblika popoldanskega varstva za učence od 1. do 5. razreda in se prične ob 12.10 uri oziroma po koncu dopoldanskega pouka in traja do 17.00 ure. V času PB-ja se zvrstijo vsebine sprostitvena dejavnost, kosilo, samostojno učenje in ustvarjalni prosti čas.

Učitelji podaljšanega bivanja v šolskem letu 2019/2020

 

OŠ OREHEK

SKUPINA/RAZRED UČITELJI

1. skupina

1. a

Ana Valančič

2.skupina

1. b

Lidija Stenovec

3. skupina

2. b

Marija Perdih

4. skupina

2. a

Klara Bizjak

5. skupina

3. a, 3. b

Melisa Tršan

6. skupina

3. b, 4. b

Tatjana Štular

7. skupina

4. a, 4. b

Vlasta Sagadin

Gašper Ivančič (torek)

8. skupina

4. a, 5. a, 5. b

Maja Draksler, Ingrid Škofic, Jasmina Slapar

 

PŠ MAVČIČE

SKUPINA/RAZRED UČITELJI

1. skupina

1. m

Andreja Ajdovec, Mojca Debeljak, Urška Zimic

2. skupina

2. m + 3. m

Helena Rogelj

3. skupina

3. m + 4. m

Matjaž Pavlič

4. skupina

4. m + 5. m

Mojca Debeljak

 

SPROSTITVENA DEJAVNOST

V času sprostitvene dejavnosti se otroci igrajo, pogovarjajo v razredu ali na igrišču. Običajno je to čas pred kosilom, ki ga izkoristimo za umirjaje in pripravo na kosilo.

KOSILO

Razdeljevanje in uživanje kosila poteka po določenem razporedu, zato je zelo pomembno, da učenci upoštevajo postavljena pravila. Učenci 1., 2., 3., 4. in 5. skupine jedo kosilo v učilnicah, učenci 6. in 7. skupine pa v jedilnici v času 6. šolske ure od 13.10 do 13.45 oz. ob 14.00 (8. skupina).

Učenci PŠ Mavčiče jedo kosilo v jedilnici ali v razredu. S kosilom pričnemo ob 13.00 (1.skupina) in končamo 14.10 (4.skupina), ob petkih 3.skupina.

SAMOSTOJNO UČENJE

Dobro je, da učenci domačo nalogo napišejo v času podaljšanega bivanja, zato bomo pisanju naloge in učenju namenili 50 min. V tem času je potrebna čim večja koncentracija, natančnost in samostojnost, zato bomo vztrajali, da je v razredu disciplina in primerno delovno vzdušje. Če učenec učne snovi ne bo razumel in bo potreboval pomoč, mu bomo snov dodatno pojasnili. Tisti učenci, ki bodo nalogo končali hitreje, bodo imeli možnost dodatne tihe zaposlitve (križanke, rebusi, premetanke, sudoku, pobarvanke, branje knjig, pomoč sošolcem, …).

USTVARJALNI PROSTI ČAS

V ustvarjalnem prostem času bodo dejavnosti potekale v razredu, na igrišču ali v telovadnici, likovni učilnici, občasno tudi v računalniški učilnici in knjižnici. Če nas ne boste našli v matičnih razredih, vam bomo na vratih pustili obvestilo, kje se nahajamo. Učenci naj v šolo ne prinašajo svojih igrač. Lahko pa jih šoli podarite, če jih doma ne potrebujete več.

INTERESNA DEJAVNOST

V primeru, da se bo otrok vpisal v izbrane interesne dejavnosti, ki bodo potekale v času podaljšanega bivanja, se lahko zgodi, da bo del domače naloge moral opraviti doma. Zelo pomembno pa je, da nas obvestite o novem vpisu ali izpisu vašega otroka iz določene interesne dejavnosti. Učence od 1. do 3. razreda bodo mentorji interesnih dejavnosti prevzeli in jih pospremili nazaj v razred, učenci 4. in 5. razreda pa bodo na ID odhajali sami. Nujno obvestite svojega učitelja, če boste otroka v času PB iz interesne dejavnosti predčasno odpeljali domov.

ODHODI DOMOV

V primeru, da otrok odide iz PB v času, ki ni naveden v izjavi, nas morate o tem obvestiti pisno na listu, po e pošti pa vsaj en dan prej (ne v beležki ali po telefonu). Ko pridete po otroka, morate odhod sporočiti učitelju, še posebno, če otroka odpeljete od interesne dejavnosti. Posebej pa vas naprošamo, da ob prihodu po otroka, počakate nanj pred učilnico, da s tem ne motite pedagoškega procesa (naloga, igre, umirjanje otrok).

Odsotnost vašega otroka sporočite v računovodstvo, kar je zapisano tudi v publikaciji. Za nujna sporočila lahko pokličete v tajništvo šole ali na mobilni telefon podaljšanega bivanja 051640672 (OŠ Orehek) oz. 041341279 (PŠ Mavčiče) od 12.10 ure dalje.

GOVORILNE URE

Govorilne ure učiteljev PB bodo potekale tedensko, prisotni pa bomo tudi na mesečnih skupnih govorilnih urah. Individualne govorilne ure najavite predhodno po elektronski pošti.

 

OŠ Orehek

SKUPINA/RAZRED UČITELJI GU

E naslov

 

1. skupina

1. a

Ana Valančič Ponedeljek, 12.10 – 12.55 ana.valancic@osorehek.si

2. skupina

1. b

Lidija Stenovec Sreda, 11.05 – 11.50 lidija.stenovec@osorehek.si

3. skupina

2. b

Marija Perdih Ponedeljek, 13.00 – 13.45 marija.perdih@osorehek.si

4. skupina

2. a

Klara Bizjak Ponedeljek, 14.05 – 14.50 klara.bizjak@osorehek.si

5. skupina

3. a, 3. b

Melisa Tršan Petek, 14.05 – 14.50 melisa.trsan@osorehek.si

6. skupina

3. b, 4. b

Tatjana Štular Četrtek, 14.05 – 14.50 tatjana.stular@osorehek.si

7. skupina

4. a, 4. b

Vlasta Sagadin

Gašper Ivančič (torek)

Sreda, 12.10 – 12.55

Četrtek, 13.00 – 13.45

vlasta.sagadin@osorehek.si

gasper.ivancic@osorehek.si

8. skupina

4. a, 5. a, 5. b

 

Maja Draksler,

Ingrid Škofic,

Jasmina Slapar

Sreda, 7.30 – 8.15

Sreda, 12.10 – 13.00

Četrtek, 7.30 – 8.15

maja.draksler@osorehek.si

ingrid.skofic@osorehek.si

jasmina.slapar@osorehek.si

 

PŠ Mavčiče

SKUPINA/RAZRED UČITELJI GU

E naslov

 

1. skupina

PŠ Mavčiče

1. m

Urška Zimic, Andreja Ajdovec, Mojca Debeljak

Petek, 10.15 – 11.00 (Mojca)

Petek, 12.10 – 13.00 (Urška)

mojca.debeljak@osorehek.si

urska.zimic@osorehek.si

2. skupina

PŠ Mavčiče

2. m + 3. m

Helena Rogelj, Urška Zimic, Matjaž Pavlič, Mojca Debeljak

Petek, 10.15 – 11.00 (Mojca)

Petek, 12.10 – 13.00 (Urška)

mojca.debeljak@osorehek.si

urska.zimic@osorehek.si

3. skupina

PŠ Mavčiče

3. m + 4. m

Helena Rogelj, Polona Gajgar, Urška Zimic, Matjaž Pavlič

Ponedeljek, 12.10 – 12.55

Petek, 12.10 – 13.00 (Urška)

matjaz.pavlic@osorehek.si

urska.zimic@osorehek.si

4. skupina

PŠ Mavčiče

4. m + 5. m

Mojca Debeljak, Helena Rogelj, Matjaž Pavlič, Andreja Ajdovec, Urška Zimic

Petek, 10.15 – 11.00 (Mojca)

Petek, 12.10 – 13.00 (Urška)

mojca.debeljak@osorehek.si

urska.zimic@osorehek.si

 

ŠOLSKI RED

Šolski in hišni red, ki sta zapisana v publikaciji, v celoti veljata tudi za oddelke PB. Z učenci se bomo o njem pogovorili in ga bodo morali upoštevati.

Želimo si, da bi se učenci, učitelji in starši dobro razumeli in bi otroci radi hodili v oddelke podaljšanega bivanja.

Dostopnost