Skoči na glavno vsebino

Šolska prehrana

Učencem v šoli nudimo zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in popoldansko malico.

Za učence, ki imajo dietno prehrano, pripravljamo prilagojene jedilnike na podlagi zdravniškega priporočila, ki ga izda otrokov osebni zdravnik.

Glede diete se starši obrnejo na vodjo šolske prehrane na elektronski naslov bernarda.debeljak@osorehek.si, ki na podlagi zdravniškega priporočila prilagodi šolski jedilnik predpisani dieti otroka.

Vsako šolsko leto je potrebno pridobiti novo zdravniško priporočilo, ki ga do 30. 9. posredujete vodji prehrane na njen elektronski naslov.

Učencem, ki so dolgo v šoli in jih doma ne čaka pripravljeno kosilo, priporočamo, da se naročijo na šolsko kosilo. Kosilo lahko naročite mesečno, tedensko ali dnevno.

Učenci predmetne stopnje se lahko namesto na kosilo naročijo na popoldansko malico, ki jo lahko dobijo od 13.00 do 14.30 v jedilnici.

Učenci imajo zajtrk od 7.15 do 8.00, dopoldansko malico pa od 9.55 do 10.15. Kosilo je od 11.50 do 14.30, popoldanska malica v oddelkih podaljšanega bivanja je od 14.30 do 15.00.

Cene obrokov šolske prehrane: zajtrk  0,90 €, dopoldanska malica 1,10 €, popoldanska malica 0,80 €, kosilo 3,20 € in PB 3,60 € (kosilo in popoldanska malica).

Cena za zunanje naročnike kosil je 6,02 €.

Če se bodo cene življenjskih stroškov med letom povečale, bomo zvišali tudi ceno obrokov šolske prehrane.

Vse stroške prehrane boste poravnali po položnici ali preko trajnika. Obroki bodo obračunani po delovnih dnevih. Položnice je potrebno poravnati do roka, ki je naveden na položnici.

PRIJAVA IN ODJAVA ŠOLSKE PREHRANE 

Starši svoje otroke prijavljate in odjavljate na obroke šolske prehrane preko programa e-Asistent. Za odjavo in prijavo otrok na prehrano ter spremljanje realizacije le-te je dovolj osnovni modul programa eAsistent, ki je brezplačen.
Vsi starši, ki ste prijavnico za e-Asistent že izpolnili, imate dostop do portala že urejen. Vstop v portal je na spletni strani: https://www.easistent.com/prijava.

Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 zjutraj. Odjave malic bomo pri plačilu upoštevali z naslednjim dnem.

Kosilo in odsotnost od PB sta pravočasno odjavljena, če se ju odjavi do 8.00 ure zjutraj. Odjave kosil in odsotnosti iz PB bomo upoštevali z istim dnem.V primeru, da bo učenec odsoten več dni in ga starši ne boste pravočasno odjavili, boste morali prispevek za vse obroke pokriti v celoti.

Na vprašanja glede prijave in odjave obrokov ter plačila obrokov šolske prehrane boste dobil pri Darji Bizjak v računovodstvu na elektronskem naslovu darja.bizjak@osorehek.si

Zaradi pravočasnega naročanja živil in nemotene dnevne priprave hrane je zaželeno, da se učenci odločajo za mesečna naročila prehrane ali vsaj za vnaprej določene dni v tednu.

Vodja šolske prehrane je Anja Križanič.

Dostopnost