Nadomeščanje – PS

B urnik: PONEDELJEK, 6. 12. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Maja Draksler 1. 9. a Jana Križaj Nunar lum zgo
2. 9. a Janja Jošt lum zgo
3. 7. c Katja Eržen Bratina lum Slj 1
4. 7. c Monika Kos lum Slj 1
Janja Jošt 5. 8. c Umek B. gum Tja 1
6. 8. c Pintar U. gum Tja 1
Anja Šmid Pustoslemšek Pred ura 7. a Polona Bogataj OS

matična

( na daljavo)

1. 7. a Monika Kos mat

mat

(na daljavo)

9.55 -10.15 7. a Darja Hudobivnik

dežurstvo

malica

 

mat
3. 9. E het s Tomaž Ahčin mat glasbena
5. 9. D het s Bernarda Debeljak mat likovna
Lidija Stenovec 5., 6. 6. r. plavanje Eva Drinovec plavanje bazen

 

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: PONEDELJEK, 6. 12. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Maja Draksler 6. NIP umetnost4. r. Nataša Marn

NIP umetnost

4. r.

likovna
7. NIP umetnost4. r. Nataša Marn

NIP umetnost

4. r.

likovna
Lidija Stenovec 1. 1. a Tjaša Debeljak špo matična
2. 1. a Tjaša Debeljak slj matična
9. 55 – 10. 15 1. a Tjaša Debeljak dežurstvo malica matična
3. 1. a Tjaša Debeljak mat matična
4. 1. a Tjaša Debeljak spo matična
Tjaša Debeljak 3. 1. a Nina Berčič Oman po urniku matična
4. 1. a Nina Berčič Oman po urniku matična

 

Dostopnost