Skoči na glavno vsebino

V ponedeljek, 20. 3. 2017, so imeli učenci 6. razredov naravoslovni dan.
V treh delavnicah so ugotavljali, da je za delo potrebna energija.
Učenci so osvajali teoretična izhodišča o delu in energiji, večino časa pa so posvetili eksperimentiranju. Delo so morali načrtovati in si postaviti cilje, nato pa so se lotili dela. Kaj vse se da meriti, izmeriti in opazovati pri navadnem balonu, je ugotovila vsaka skupina zase in povprečno so naši raziskovalci izvedli od 7 do 13 poskusov.
V delavnici Električni krog so učenci ponovili osnove električnega kroga, o električnih virih in porabnikih. Sestavili so električni krog in ugotavljali, katere snovi prevajajo električni tok in katere ne. Potek dela in svoje ugotovitve so zapisali ter se o njih med seboj pogovarjali.
Tokovi in energija je bila delavnica, kjer so ugotavljali od česa vse je odvisna hitrost vode po kanalu.
Učencem je bil dan všeč, ker so delali poskuse.
Bernarda Debeljak 

Dostopnost