Skoči na glavno vsebino

V projekt so bili v šolskem letu 2018/19 vključeni učenci 1. a, 2. a, 2. m, 4. b razreda in 10 učencev od 1. do 5. razreda. Skupaj so bili 104 učenci in njihove učiteljice.

Projektne aktivnosti, ki smo jih izvajali na šoli skupaj z učenci

 • Vse leto smo stremeli k pozitivni naravnosti učencev, s poudarkom na njihovi vzdržljivosti in odpornosti (resilience) ter dobremu počutju.
 • Z različnimi vajami (ogledalo, ščit, list na hrbtu, črna ovca, … ) so si učenci krepili in dvigovali samopodobo. Ko so učenci v stiski in rabijo podporo, se lahko pogovorijo s sošolci ali delavci šole, lahko si preberejo, kaj so sami napisali o sebi in kaj so jim napisali sošolci.
 • Učenci, ki so imeli težave z lastno organizacijo dela in časa, saj so si napisali mesečni in tedenski urnik dela (vpišejo vse popoldanske aktivnosti), ki so ga nato skupaj z učiteljem pregledovali in se o tem pogovarjali.
 • S pogovorom z učenci smo ugotovili, da so učenci včasih nerealni pri svojih ciljih in željah, nekateri so za doseganje le-teh pripravljeni vložiti zelo malo truda ali drugi pa preveč, zato je pomembno, da poznajo sebe, svoje sposobnosti in načine, ki vodijo k uspešnem doseganju zastavljenih ciljev. Temu smo namenili kar nekaj časa in pripravili smo različne aktivnosti z namenom spoznavanja sebe, lastnih sposobnosti in zmožnosti.
 • Ob glasbi so učenci izražali čustva, in sicer s plesom, gibanjem, risanjem, ustvarjanjem.
 • Izvajali so različne vaje za sproščanje.
 • Pisali so pozitivne misli, ki jih bomo nalepili po šoli.
 • Poskrbeli so za zeliščni vrt in se s tem učili dela na vrtu, spoznavali so različne začimbe, jih nabirali, sušili in jih uporabljali v različne namene.
 • Za starejše občane Krajevne skupnosti Orehek-Drulovka smo v sodelovanju z Rdečim križem Kranj pripravili prireditev s kulturnim programom. Učenci so v ta namen izdelali novoletne voščilnice, vanje napisali voščila, ki so jih potem na prireditvi razdelili starejšim občanom. Tako so imeli učenci možnost krepiti lastno ustvarjalnost, medsebojno sodelovanje in navezovanje stikov.
 • Na šoli smo pripravili Veveričkovo sobo za učence, ki rabijo prostor za sprostitev, pomiritev v dopoldanskem času.
 • Za učence 4. in 5. razreda je bil 23. 5. 2019 organiziran ples, z namenom druženja in povezovanja.
 • Pripravili smo vikend Veveričkovih iger (10. in 11. 5. 2019) z namenom, da učenci spoznajo različne načine sproščanja in umirjanja, medsebojnega povezovanja in druženja, se preizkusijo v športnih aktivnostih in noč prespijo v šolski telovadnici. Udeležilo se ga je 22 učencev.
 • V sodelovanju z ostalimi šolskimi projekti smo naredili Trim stezo v šolskem gozdičku, da se bodo učenci lahko sproščali, družili, krepili odnos do pripadnosti. Učitelji bodo lahko učne snovi povezovali z izvajanjem dejavnosti na trim stezi.

Učitelji so imeli 3 srečanja, in sicer oktobra na Poljskem, marca v Španiji in junija v Grčiji. Pravtako si imeli tudi izobraževanja na temo samozavedanja, samospoznavanja, prepoznavanja čustev in odzivanja nanje ter spodbujanja zdravega načina življenja in odpornosti za učence.

S koncem letošnjega šolskega leta se zaključuje tudi projekt »Life skills and Values for the Pupils of the European Union«. V teh dveh letih smo izvedeli, spoznali in se naučili marsikaj zanimivega, prav tako smo pa imeli možnost medsebojnega povezovanj in izmenjave dobrih praks.

Mateja Hafner

 

Dostopnost