Skoči na glavno vsebino

AKTIVNOSTI IN ROKOVNIK ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

ČAS IZVAJANJA AKTIVNOST
Od septembra 2023 do marca 2024 Dnevi odprtih vrat na SŠ, spoznavanje izobraževalnih programov, Dan dejavnosti – Kam po OŠ, 16. 11. 2023 (na OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem).
December, januar… POGOVORI z devetošolci o odločanju kam po OŠ.
16. 1. 2024 IZID RAZPISA ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (spletna stran Ministrstva za vzgojo in izobraževanje – Vpis v srednje šole).
Do 15. 2. 2024 PREGLED RAZPISA za vpis v SŠ z učenci 9. razreda in RODITELJSKI SESTANEK ZA STARŠE– Predstavitev razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove v šolskem letu  2024/2025.
16.  in 17. 2. 2024 INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJIH ŠOLAH. V petek pouka prost dan za devetošolce za obisk SŠ.
Do 4. 3. 2024 Prijava za opravljanje preizkusov NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI IN POSREDOVANJE DOKAZIL O IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA ZA Gimnazija (š) IN Ekonomska gimnazija (š).
Med 8. in 20. 3. 2024 PREIZKUSI NADARJENOSTI OZ. SPRETNOSTI: zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja, umetniške (likovna, glasbena, plesna smer), UGOTAVLJANJE IZPOLNJEVANJA POSEBNIH POGOJEV: športne gimnazije.
Do 28. 3. 2024 POSREDOVANJE POTRDIL O OPRAVLJENIH PREIZKUSIH POSEBNE NADARJENOSTI, ZNANJA IN SPRETNOSTI TER IZPOLNJEVANJU POSEBNEGA VPISNEGA POGOJA za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
Do 2. 4. 2024 PRIJAVLJANJE ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025.
 Do 8. 4. 2024 JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO (splet – MVI https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/).
Do 23. 4. 2024 MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO OZ. DRUG IZOBRAŽEVALNI PROGRAM.
24. 5. 2024 JAVNA OBJAVA OMEJITEV VPISA V SŠ (splet – MVI).
Do 24. 5. 2024 OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH KANDIDATOV O OMEJITVAH VPISA (s strani srednje šole).

Torek, 7. 5. 2024

Četrtek, 9. 5. 2024

Sreda, 13. 5. 2024

NPZ – SLOVENŠČINA.

NPZ – MATEMATIKA.

NPZ – TRETJI PREDMET – ZGODOVINA.

14. 6. 2024 RAZDELITEV ZAKLJUČNIH SPRIČEVAL UČENCEM 9. RAZREDA in OBVESTIL O DOSEŽKIH pri NPZ

Med 17. in 21. 6. 2024

 

PRINAŠANJE DOKAZIL ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE in VPIS NA ŠOLAH BREZ OMEJITVE (učenec, s strani srednje šole, na dom prejme osebno povabilo z datumom in uro vpisa).
21. 6. 2024 OBJAVA SPODNJIH MEJA 1. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA IN SEZNANITEV KANDIDATOV, KI NISO BILI USPEŠNI V 1. KROGU, S PROSTIMI VPISNIMI MESTI NA KATERE BODO LAHKO KANDIDIRALI V 2. KROGU.
Do 26. 6. 2024 PRIJAVA KANDIDATOV ZA 2. KROG IZBIRNEGA POSTOPKA (do 15. ure).
Do 2. 7. 2024 OBJAVA REZULTATOV 2. KROGA IZBIRNEGA POSTOPKA.
Do 3. 7. 2024 VPIS KANDIDATOV, KI SO BILI USPEŠNI V 2. KROGU IZBIRNEGA POSTOPKA (vpis na šolo na kateri so bili prvotno prijavljeni oz. prijavnico prenesejo na drugo razvrščeno šolo).
                 Do 4. 7. 2024 OBJAVA ŠE PROSTIH MEST ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO.
Do 31. 8. 2024 VPIS NA SREDNJIH ŠOLAH, KI IMAJO ŠE PROSTA MESTA.

Dostopnost