Skoči na glavno vsebino

Že preteklo šolsko leto so se začele plesti prijateljske vezi med učenci in učitelji naše šole in učenci ter učitelji avstrijskih šol. V aprilu 2016 smo se udeležili meddržavnega srečanja slovenskih in avstrijskih šol v Šenčurju, kjer so učenci sodelovali v športnih igrah ter nastopali na prireditvi z naslovom »Spoznajmo soseda«. Jeseni 2016 pa so si učiteljski zbor in ostali delavci naše šole ogledali šolo v Globasnici in Pliberku, ko smo se že bolj konkretno dogovorili za oblike sodelovanja.
25. novembra 2016 se je ožji odbor naše šole (Ivka Sodnik, Darja Hudobivnik in Ingrid Škofic) sestal v Velikovcu s tamkajšnjo ravnateljico Neue Mittelschule Völkermarkt, Elisabeth Ouschan, ravnateljico osnovne šole iz Globasnice go. Veroniko Terbuch ter nekaterimi učiteljicami. Dogovorile smo se o medsebojnem sodelovanju šol, saj tkanje prijateljskih vezi med učenci, komunikacija v tujem jeziku ter spoznavanje življenja in kulture drugih narodov bogati vsakega posameznika. Učenci se bodo najprej spoznali preko izmenjave pisem oz. elektronske pošte, 7. aprila 2017 pa se bodo srečali tudi v živo, ko bo na naši šoli potekala prireditev »Spoznajmo soseda«.

Ingrid Škofic 

Dostopnost