Skoči na glavno vsebino

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka

Dopolnilni in dodatni pouk za šolsko leto 2022/23 – predmetna stopnja

Dopolnilni
pouk predmetna stopnja

dan

ura

predmet /oddelek

učitelj izvajalec

učilnice

ponedeljek

/

/

/

/

/

/

/

/

torek  

7. 30 – 8. 15

MAT 6. r.

Tadeja Kalan

biologija

torek  

7. 30 – 8. 15

MAT 8. r.

Anja Šmid Pustoslemšek

matematika

torek  

7. 30 – 8. 15

MAT 7. r.

Špela Šter  (Darja Mavrin)

fizika

torek

7. 30 – 8. 15

MAT 9. r

Monika Kos

tehnika

torek

7. 30 – 8. 15

KEM 8. in 9. r.

Jana Žavbi

kemija

sreda

7. 30 – 8. 15

SLJ 7. r

Nataša J. Triler

slovenščina 1

sreda

7. 30 – 8. 15

SLJ 6. r.

Andrej Šebenik

slovenščina 2

sreda

7. 30 – 8. 15

SLJ 8. in 9 r.

Simona Merljak

medioteka

četrtek

7. 30 – 8. 15

BIO, NAR

Bernarda Debeljak

biologija

četrtek

7. 30 – 8. 15

TJA 4. do 6. r.

Barbara Umek

matična učilnica oz. slovenščina 2

četrtek

7. 30 – 8. 15

TJA 8. in 9. r.

Katja Eržen Bratina

angleščina 1

četrtek

7. 30 – 8. 15

FIZ 8. in 9. r.

Tomaž Ahčin

tehnika

četrtek

7. 30 – 8. 15

TJA 7. r.

Urška Rogelj

angleščina 2

petek  

7. 30 – 8. 15

ZGO

Irena Hočevar

zgodovina

 

po dogovoru

TJA 4. in 5. r.

Andreja Ajdovec

matična učilnica 4. oz. 5. razreda

 

 

Dodatni pouk predmetna stopnja

dan

ura

predmet /oddelek

učitelj izvajalec

učilnice

ponedeljek

/

/

/

/

/

/

/

/

torek

7. 30 – 8. 15

 ZGO

Irena Hočevar

zgodovina

torek

7. 30 – 8. 15

SLJ   6. in 7. r.

Andrej Šebenik

slovenščina 2

torek

7. 30 – 8. 15

SLJ 8. in 9. r

Simona Merljak

medioteka

sreda

7. 30 – 8. 15

TJA 9. r.

Urška Rogelj

angleščina 2

sreda

7. 30 – 8. 15

TJA 8. r.

Katja Eržen Bratina

angleščina 1

sreda

7. 30 – 8. 15

FIZ

Tomaž Ahčin

tehnika

sreda

7. 30 – 8. 15

KEM 8. r.

Jana Žavbi

kemija

četrtek

7. 30 – 8. 15

MAT  6. in 7. r.

Tadeja Kalan

biologija

četrtek

7. 30 – 8. 15

MAT   8.. r.

Anja Šmid Pustoslemšek

fizika

četrtek

7. 30 – 8. 15

MAT 9 . r.

Špela Šter (Darja Mavrin)

matematika

četrtek

7. 30 – 8. 15

TJA 6. r.

Barbara Umek

slovenščina 2

petek

7. 30 – 8. 15

BIO 6., 7. 8., in 9. r.

Bernarda Debeljak

biologija

petek

7. 30 – 8. 15

FIZ

Tomaž Ahčin

tehnika

petek

7. 30 – 8. 15

KEM 9. r

Jana Žavbi

kemija

petek

7. 30 – 8. 15

TJA 7. r.

Urška Rogelj

angleščina 1

Dostopnost