Kam po osnovni šoli – Predstavitev srednjih šol

Na tem mestu je zbranih dvajset srednjih šol, ki so pripravile kratke filmske predstavitve, opise izobraževalnih programov, življenja na šolah, dostope do njihovih spletnih strani in drugih uporabnih informacij. Zbrano je gradivo za vse gorenjske srednje poklicne in...

Karierna orientacija v 9. razredu 2021-22

šolsko leto 2021/2022 je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj s starši stali učitelji in šolski svetovalni delavci. Za dobro sodelovanje v nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in...

Šola za življenje – preventivne dejavnosti 2021-22

To je preventivni program za vse deležnike v VI procesu. Učencem so  namenjene vsebine, kot so: duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med spoloma, vrednote nenasilja, odraščanje, reševanje...
Dostopnost