VPIS v 1. razred za šolsko leto 2020/2021

Na matični OSNOVNI ŠOLI OREHEK KRANJ bo vpis v PONEDELJEK, 10. februarja 2020 in v TOREK, 11. februarja 2020,  od 8.00 do 18.00, v prostorih šolske svetovalne službe, v 1. nadstropju. Na PODRUŽNIČNI ŠOLI MAVČIČE  bo vpis v PONEDELJEK, 10. februarja 2020, od 12.00 do...

Subvencioniranje taborov in dnevov dejavnosti

Zaradi Zakona o dohodnini 108/2 smo morali spremeniti višino subvencije, ki jo šola lahko nameni posameznemu učencu. Po tem zakonu, višina zneska subvencije ne sme presegati 84 € v davčnem letu (od 1. 1. do 31. 12.). Tako boste lahko iz naslova subvencij iz šolskega...