Svet staršev OŠ Orehek Kranj

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV MATIČNE ŠOLE

šolsko leto 2018/2019

Razred Ime in priimek
1. a Mojca Primožič
1. b Anka Bolka
2. a Janja Sodnik
2. b Mira Fon
3. a Anita Zevnik
3. b Katarina Berglez
4. a Maja Ogris
4. b Eva Belčič
5. a Mojca Stare
5. b Luka Zevnik
6. a Marjan Tušar
6. b Titina Košir
6. c Lidija Pirc
7. a Jošt Sodnik
7. b Mateja Gauš
7. c Dunja Koder
8. a Iztok Sitar
8. b Tea Sušnik
8. c Petra Žontar
9. a Simona Potnik
9. b Marjana Posedi
9. c Tomaž Kržišnik

PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV PODRUŽNICE MAVČIČE

Razred Ime in priimek
1. m Špela Juvančič Marjanac
2. m Anja Zagorc
3. m Lidija Stenovec Kozina
4. m Gregor Kozelj
5. m Janina Holzbauer

 

Predsednik sveta staršev: Jošt Sodnik