Veveriček gre v šolo

Vodja projekta: Tatjana Štular (letos jo nadomeščata Eva Drinovec in Aleš Bašar)

V tem šolskem letu bomo projekt izvajali štiriindvajseto leto. Glavi cilji projekta so: spoznavanje, razumevanje in spoštovanje drugačnosti med nami. V projektu bodo sodelovali vsi učenci, učitelji in strokovni delavci naše šole pa tudi otroci vrtca. Pridružili se jim bodo vsi starši in celoten okoliš šole. V mesecu septembru bomo veliko časa namenili prav spoznavanju drugačnosti med nami, saj bodo učne in vzgojne vsebine vpletene v pouk in ostale dejavnosti. V začetku oktobra bomo izvedli enajsti humanitarni Čopkov tek, pri katerem nam bodo pomagali prostovoljni gasilci z Brega in druge humanitarne organizacije, ki pomagajo osebam s posebnimi potrebami.

PRISPEVKI: