Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spremlja vključevanje in razvoj otrok od vstopa v vrtec do vpisa v srednje šole. Strokovne delavke svetujejo učencem in staršem pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela ter pri tem sodelujejo z učitelji in vodstvom šole. Na šoli v okviru šolske svetovalne službe delujejo:

šolska pedagoginja Marjeta Vene, marjeta.vene@osorehek.si, 04/2019 511, 04/2019 500
socialna delavka v šoli in v vrtcu Polona Bogataj, polona.bogataj@osorehek.si, 04/2019 512
specialna pedagoginja Duša Geč, dusa.gec@osorehek.si, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami ter individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami, 04/2019 509
socialna pedagoginja Petra Podlogar, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, petra.podlogar@osorehek.si,
pedagoginja Jasmina Slapar, jasmina.slapar@osorehek.si, ki prav tako nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami.

Strokovne delavke so prisotne na skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah in dopoldne po dogovoru.

Cilj vseh je zadovoljstvo in uspešnost učencev, staršev in učiteljev. Če je potrebno, v soglasju s starši, sodelujejo tudi z drugimi zunanjimi institucijami.

Posebno skrb namenjajo učencem s posebnimi potrebami, razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav, reševanju učnih težav, vpisu v 1. razred in v srednjo šolo, preventivnim dejavnostim, reševanju socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba vodi: karierno orientacijo, vpis v 1. razred, vpis in izpis učencev,  koordinira delo z nadarjenimi, skrbi za program preventivne dejavnosti za učence in starše z naslovom Šola za življenje. Vodi prostovoljno delo, otroški parlament, projekte Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju, Z roko v roki prvošolci in šestošolci, Simbioza šola. Organizira humanitarne akcije (zbiralne akcije starega papirja, zbiranje igrač, zamaškov ipd.).

 

 

Prispevki šolske svetovalne službe:

 

Karierna orientacija v 9. razredu 2018-19

Šolsko leto 2018/2019 je za vašega devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj z vami stali ob strani učitelji in šolski svetovalni  delavci. Za dobro sodelovanje vam predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji ...

Šola za življenje – preventivne dejavnosti 2018-19

Šolska svetovalna delavka Marjeta Vene skrbi za koordinacijo in izvedbo Šole za življenje. To je preventivni program za učence z vsebinami, kot so: duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med...