Erasmus+

Erasmus-logo

ERASMUS+: MY ECO FRIENDLY SCHOOL

Vodja projekta: Mateja Hafner

(1. 11. 2022 – 30. 4. 2023)

Vodja projekta: šola iz Jagodnjaka- Osijek

Vodja projekta na OŠ Orehek Kranj: Mateja Hafner

Partnerske šole: šola iz Ankare, Turčija; šola iz Pulawy, Poljska in naša šola

Projektna srečanja in izobraževanja: marec 2022 v Turčiji; junij 2022 Slovenija; oktober/november 2022 Poljska; april 2023 Hrvaška

Virtualna izobraževanja za učitelje: potekala bodo na daljavo; pripravljamo jih skupaj

 

PROJEKTNI CILJI:

– izboljšati spretnosti in kompetence učencev na področju okoljske vzgoje in trajnosti šol,

– identificirati, razviti in preizkusiti najboljše prakse 3R z učitelji učencev, starih 10-13 let, v štirih državah,

– dvigniti strokovne sposobnosti in kompetence učiteljev za izboljšanje ravni kakovosti izobraževanja,

– vključiti šolsko osebje, učence in družine v priložnosti za učenje o okolju, odpadkih in trajnosti.

 

Projekt je zasnovan na 3R in je prilagojen učencem. Projekt je razdeljen na:

1 – PREPOZNAVANJE: glavni cilj tega dela bo naučiti učence, kako razlikovati in prepoznati materiale, predvsem okolju prijazne od tistih, ki ga onesnažujejo; to je eden od načinov, s katerim bi dvigali zavest o naši porabi.

2 – ZMANJŠANJE: glavni cilj tega dela bo vključiti družine in skupaj poiskati alternative onesnaževalnim predmetom/snovem, ki jih dnevno uporabljamo.

3 – RECIKLIRANJE (in PONOVNA UPORABA): glavni cilji tega dela bo spodbuditi ustvarjalnost in domišljijo za ponovno uporabo tistega, kar običajno vržemo v koš ter se naučiti, kako pravilno ločiti predmete za postopek recikliranja.

 

Sekundarni (a ne manj pomembni) cilji projekta so naslednji:

1 – PREPOZNAVANJE: želimo si:

– ozaveščati o materialih, ki se uporabljajo v vsakdanjem življenju,

-razločiti, katere materiale je mogoče reciklirati in katere ne,

-razločiti, kateri materiali so ekološki, naravni in okolju prijazni in kateri ne,

– naučiti se kompostiranja,

– spodbujati učence in starše k izdelavi svojega vrta, lahko tudi na balkonu

– spoznavati pomen vode,

– ohranjati kondicijo s športnimi tekmovanji iz odpadnih predmetov.

 

2 – ZMANJŠANJE: želimo si:

– ozaveščati učence, učitelje in družine o množični uporabi plastike,

– pomagati družinam (in skupnosti) pri nakupu trajnostnih izdelkov,

– pomagati družinam pri uporabi naravnih izdelkov za zamenjavo kemičnih,

– osredotočanje na prehrano in hrano za zmanjšanje odpadkov,

– pomagati družinam in skupnosti pri zmanjševanju uporabe avtomobilov,

-naučiti se, kako zmanjšati porabo materialov in virov v vsakdanjem življenju.

 

3-RECIKLIRAJTE (in ponovno uporabite): želimo:

– naučite se pravilno ločevati smeti za recikliranje na podlagi lokalnih pravil,

– ponovno uporabiti kakršen koli material, ki bi ga zavrgli,

– ozaveščanje o tem, kaj se dogaja z našimi odpadki,

– pomagati družinam pri izmenjavi rabljenih predmetov (krpe, igrače itd.),

– seznaniti se z obnovljivo in okolju prijazno proizvodnjo energije,

– naučite se, kaj lahko izdelamo doma, da prihranimo embalažo.

 

Projekt MY ECO FRIENDLY SCHOOL želi najprej nagovoriti učence (stare 10-13 let, vključno s posebnimi potrebami) in učitelje partnerskih šol, nato pa družine učencev, lokalne skupnosti, druge lokalne šole in lokalne oblasti, da se vsi bolj zavedamo, kaj vsak dan zavržemo in kakšne so posledice le-tega.

 

Erasmus + Life skills (2017-2019)

Vodja projekta: Mateja Hafner Partnerstvo sestavljajo šole iz Grčije (koordiantorji projekta), Španije, Poljske, Italije in naša osnovna šola. Sodelujoči: učenci in učitelji od 1. do 5. razreda ter drugi strokovni delavci  šole Trajanje projekta: od 01. 09. 2017...

Projektne aktivnosti v šolskem letu 2018/19

V projekt so bili v šolskem letu 2018/19 vključeni učenci 1. a, 2. a, 2. m, 4. b razreda in 10 učencev od 1. do 5. razreda. Skupaj so bili 104 učenci in njihove učiteljice. Projektne aktivnosti, ki smo jih izvajali na šoli skupaj z učenci Vse leto smo stremeli k...

Zaključno srečanje v Grčiji

Dvoleten projekt "Life skills and Values for the Pupils of the European Union" se zaključuje s koncem letošnjega šolskega leta, zato so imeli učitelji partnerskih šol zadnje srečanje in usposabljanje v šoli 2nd Primary school of Nea Aghialos "Varnaleion" v Grčiji, in...

Veveričkove igre

Tim za varno šolsko okolje je v  sklopu projekta Erasmus+ »Life skills and Values for the pupils of the European Union«, katerega glavni namen je učenje socialnih veščin, pripravil vikend Veveričkovih iger, ki so se odvijale 10. in 11. maja 2019. Izbrani učenci od 2....

Obisk osnovne šole v Las Palmasu na Gran Canaria

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and values for the pupils of the EU" so imeli učitelji srečanje in usposabljanje, in sicer od 18. do 22. 3. 2019. Le-to je potekalo na partnerski osnovni šoli v Las Palmasu na Gran Canaria. Učitelje so seznanili z njihovim...

Obisk šole v Lodzu na Poljskem

Učitelji so imeli od 15. 10. do 19. 10. 2018 projektno srečanje in usposabljanje na osnovni šolo Szkola Podstawowa nr 172 v mestu Lodz na Poljskem. Učenci so pripravili zanimiv in medkulturno obarvan sprejem za gostujoče učitelje partnerskih šol. Nato so jih povabili...

Kaj smo v letošnjem šolskem letu naredili

V projekt je bilo letos vključenih 6 učiteljic (Mateja Hafner, Janja B. Špendal, Neža Sodnik, Mateja Kalajžič, Petra Podlogar, Marjana Mohar) in 124 učencev, in sicer učenci 4. b, 1. m, 1. a, 1. b razreda ter nekateri učenci, ki imajo dodatne ure s specialnima...

Projektno srečanje na Orehku

Od 4. 6. do 8. 6. 2018 je bilo na naši šoli projektno srečanje učiteljev, ki so vključeni v projekt Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the Europian Union". Srečanja se je udeležilo 13 učiteljev ( 3 učiteljice iz Italije, 2 učiteljice s Poljske, 4...

Erasmus+: srečanje v Italiji

V okviru projekta Erasmus+ "Life skills and Values for the pupils of the European Union" je bilo prvo srečanje v Italiji, v mestu Lucca, in sicer v šoli Instituto Comprensivo Camigliano. Potekalo je od 26. 02. do 02. 03. 2018. Spoznali smo delo v šoli, se pogovarjali...

Dostopnost