Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, v šolskem letu 2019/2020, je Osnovna šola Orehek Kranj vključena v projekt »Trajnostna mobilnost«,  pod okriljem ministrstva za infrastrukturo. V projekt so vključeni učenci 4. in 5. razredov Osnovne šole Orehek Kranj in podružnične šole Mavčiče. Učence bomo motivirali za prihod v šolo na trajnostni način, torej kot sopotniki, kot kolesarji ( učenci, ki že imajo ali bodo pridobili kolesarski izpit), kot pešci, kot uporabniki javnih prevoznih sredstev. Učence bomo še posebej spremljali v času od 16.9 do 23.9. 2019 , ko je tudi evropski teden mobilnosti. Z učiteljicami smo pripravili razne aktivnosti v razredu za učencev v omenjenem obdobju. Namen je, da trajnostni način prihoda v šolo ne  ostaja samo v tednu mobilnosti, pač pa da ga učenci uporabljajo preko celega leta. Tekom šolskega leta bomo, tudi za ostale učence od prvega do devetega organizirali predstavitev projekta pri razrednih urah in dnevih dejavnosti. Projekt se imenuje tudi Gremo peš s kokoško Rozi. Cilj aktivnosti Gremo peš s kokoško Rozi je sprememba potovalnih navad osnovnošolcev v smeri trajnostne mobilnosti, zmanjšanje motoriziranega prometa v okolici šol, zmanjševanje okoljskih obremenitev, spodbujanje gibanja otrok, krepitev zdravja otrok. Cilj je povečanje prihodov otrok v šolo na trajnosten način za 7 % glede na izhodiščno vrednost. Koordinator s strani OŠ Orehek Kranj Aleš Bašar
Dostopnost