Šolski koledar

Koledar 2018/19

2018 ponedeljek 3. september začetek pouka
*sobota 29. september pouk *nadomeščanje pouka prostega dne, 24. 12. 2018
*petek 5. oktober pouka prost dan dan šole: dan družine – dan se nadomesti s Čopkovim tekom – in s prireditvijo ob materinskem dnevu (razredna stopnja) oz. s strokovno ekskurzijo (predmetna stopnja)

ponedeljek

petek

 

29. oktober

2. november

počitnice jesenske počitnice
sreda 31. oktober praznik dan reformacije
sreda 1. november praznik dan spomina na mrtve
*sobota 24. november

delovna

sobota

nadomeščanje pouka prostega dne, 3. 5. 2019
petek 21. december delovni dan proslava pred dnevom samostojnosti in enotnosti
ponedeljek 24. december pouka prost dan *nadomeščanje v soboto, 29. 9. 2018

 

torek

25. december praznik božič
sreda 26. december praznik dan samostojnosti in enotnosti

ponedeljek

ponedeljek

24. december

27.- 31.  december

počitnice

 

novoletne počitnice

 

2019 torek

1. januar

2. januar

praznik novo leto
četrtek 31. januar zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
*sobota 2. februar pouk pouk v skladu z 2. Odstavkom 4. Člena pravilnika o šolskem koledarju
četrtek 7. februar delovni dan proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
petek 8. februar praznik Prešernov dan, slovenski kulturni praznik

petek

sobota

15. februar

16. februar

informativna dneva za vpis v srednje šole

ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

25. februar

26. februar

27. februar

28. februar

1. marec

počitnice zimske počitnice
ponedeljek 22. april praznik velikonočni ponedeljek
sobota 27. april praznik dan upora proti okupatorju
ponedeljek 29. april počitnice

prvomajske

počitnice

sreda

četrtek

1. maj

2. maj

praznik

praznik dela

 

petek 3. maj pouka prost dan nadomeščanje v soboto, 24. 11. 2018
petek 14. junij zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda (razdelitev spričeval in obvestil)
ponedeljek 24. junij

zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda (razdelitev spričeval in obvestil)

proslava pred dnevom državnosti

torek 25. junij praznik dan državnosti
IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE
17. junij do 1. julij 2019 1. rok učenci 9. razreda
26. junij do 9. julij 2019 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. avgust do 31. avgust 2019 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
ROKI ZA OCENJEVANJE ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU
6. maj do 14. junij 2019 1. rok učenci 9. razreda
6. maj do 24. junij 2019 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. avgust do 30. avgust 2019 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

OCENJEVALNA OBDOBJA

  1. ocenjevalno obdobje – od 1. septembra 2018 do 31. januarja 2019
  2. ocenjevalno obdobje – od 1. februarja 2019 do 24. junija 2019, za 9. razred do 14. junija 2019

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

TOREK, 7. maj 2019 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

ČETRTEK, 9. maj 2019 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

PONEDELJEK, 13. maj 2019 – NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred in NPZ iz tujega jezika za 6. razred

PONEDELJEK, 3. junij 2019 – seznanitev učencev in staršev z dosežki NPZ v 9. razredu

ČETRTEK, 6. junij 2019 – seznanitev učencev in staršev z dosežki NPZ v 6. razredu

POČITNICE

JESENSKE: od 29. oktobra do 2. novembra 2018

NOVOLETNE: od 25. decembra 2018 do 2. januarja 2019

ZIMSKE: od 25. februarja do 1. marca 2019

PRVOMAJSKE: od 27. aprila do 2. maja 2019

POLETNE: od 26. junija do 31. avgusta 2019 (9. razred od 14. junija dalje)