Nacionalno preverjanje znanja

Šolsko leto 2018/2019

6. razred

Petek, 30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ

Torek, 7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

Četrtek, 9. maj 2019
Matematika

Ponedeljek, 13. maj 2019
Tuji jezik – Angleščina
Četrtek, 6. junij 2019
Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ

Od 6. do 10. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

Ponedeljek, 17. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu

Ponedeljek, 24. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

 

9. razred

3. september 2018
Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ (OŠ Orehek Kranj – DKE)

30. november 2018
Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ (razen Ljudske univerze)

Torek, 7. maj 2019
Slovenščina ali italijanščina ali madžarščina

Četrtek, 9. maj 2019

Matematika

Ponedeljek, 13. maj 2019
Tretji predmet – DKE (Domovinska in državljanska kultura in etika)

Ponedeljek, 3. junij 2019
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

Od 3. do 6. junija 2019
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

Ponedeljek, 10. junija 2019
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu

Petek, 14. junij 2019
Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda

 

 

Več podrobnosti na:
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije