Skoči na glavno vsebino

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju

Vodja projekta, varuh etike in vrednot v šoli: Irena Hočevar.

Varuhinji etike so: Polona Bogataj na predmetni stopnji, Mateja Hafner v PŠ Mavčiče in Polona Eržen na razredni stopnji matične šole na Orehku.

Sodelujoči: učenci od 1. do 9. razreda, učitelji in drugi strokovni delavci ter starši.

Program vodi Inštitut za etiko in vrednote Jože Trontelj in poleg učencev vključuje tudi izobraževanje učiteljev in drugih strokovnih delavcev.

Cilji programa: krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno-izobraževalno delo, ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju, ter krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.

V šolskem letu 2016/17 se bodo izvajali moduli: integriteta, humanost ter znanje in modrost. Integriteta in poštenost sodita med najpomembnejše cilje vzgoje, torej oblikovanja posameznikovega značaja in osebnosti. Humanost je načelo vseh velikih civilizacij in je tesno povezano z drugimi vrednotami, zlasti s skrbjo za sočloveka. Znanje so pridobljene informacije in spoznanja, s pomočjo katerih lahko oblikujemo življenje in medsebojne odnose in rešujemo probleme. Modrost je zmožnost upoštevanja univerzalnih načel, vrednot, razuma in znanja pri vodenju lastnega življenja in pri svetovanju drugim osebam.

Učenci bodo pri pouku in različnih dejavnostih ozaveščali vrednote, ki označujejo odločitve in obnašanja, ki se odražajo v usmeritvi k integriteti, humanosti, znanju in modrosti. V ospredju bodo vrednote, kot so npr. resnica, odgovornost, miselna odprtost, ljubezen za učenje in znanje, razumnost, zmernost, perspektiva, svoboda, prijaznost, človeško dostojanstvo, optimizem, strpnost, napredek …

Dostopnost