Skoči na glavno vsebino

Vsako leto v LDN-ju načrtujemo Šolo za življenje, ki zajema tudi  preventivne delavnice za učence. Z njimi smo letošnje leto začeli že v septembru, nadaljevali v oktobru in zaključili v novembru 2017. Prav november je mesec, ko se intenzivneje ozavešča o pomenu preprečevanja zasvojenosti in poudarja pomen preventivnih dejavnosti. Učenci potrebujejo jasna sporočila, vrednote, usmeritve kaj se od njih pričakuje in na kašen način se to lahko doseže. Dvourne delavnice za učence od 4. do 9. razreda so izpeljali zunanji izvajalci: Miha Kramli (Center za zdravljenje zasvojenosti Nova Gorica), Janja Frelih Gorjanc (Krog-Terapevtsko središče), Ana Ziherl (Društvo Svetovalni svet), Tilen Dominko (Zavod Varni internet), Lea Čampa (ZD Kranj). Prepletale so se vsebine od motenj hranjenja (6.-8. r.), samopoškodovanja (6.–9. r.), do spletnega nasilja (7. r.), zdrava spolnost (9. r.) in kako reči ne.(4.-8. r.). Spremljale so jih aktivnosti za krepitev medosebnih odnosov, pozitivne samopodobe, socialne in komunikacijske veščine. Učenci so vsebine pozitivno sprejeli in spoznali veliko zanimivih ter koristnih informacij za življenje. Mesec ozaveščanja o zasvojenosti pa je nadgradil Miha Kramli s predavanjem za starše in druge z  naslovom Radosti in pasti novih tehnologij.

Marjeta Vene 

Dostopnost