Skoči na glavno vsebino

Vodja projekta: Mateja Hafner

Partnerstvo sestavljajo šole iz Grčije (koordiantorji projekta), Španije, Poljske, Italije in naša osnovna šola.

Sodelujoči: učenci in učitelji od 1. do 5. razreda ter drugi strokovni delavci  šole

Trajanje projekta: od 01. 09. 2017 do 31. 08. 2019

Projekt je financiran z evropskimi sredstvi.

Cilj projekta je otroke naučiti nekaterih vrednot in življenjskih veščin (life skills), ki jih lahko opredelimo kot niz osnovnih spretnosti za učinkovito upravljanje izzivov vsakodnevnega življenja. Vključujejo kritično mišljenje, reševanje problemov, odločanje, sposobnost sporazumevanja in sodelovanja, skupaj z osebno in družbeno odgovornostjo ter empatijo.

Program  učencem in učiteljem pomaga doseči in izboljšati določena znanja in spretnosti ne samo na področju vsebine projekta, temveč tudi na področju timskega dela, odnosov med ljudmi, planiranja in izvajanja projektnih aktivnosti ter uporabi informacijske komunikacijske tehnologije. Sodelovanje v partnerstvu šol iz različnih držav ponuja tudi priložnost komuniciranja v tujem jeziku in izboljša motivacijo za učenje jezikov.

Dostopnost