Govorilne ure

Seznam govorilnih ur 2019/20

ODDELEK Razredničarke in drugi strokovni delavki e-pošta Govorilne ure
1. a Alenka PRISTOV alenka.pristov@osorehek.si

sreda

7:30-8:15

Eva DRINOVEC – druga strokovna delavka in jutranje varstvo

Ana VALANČIČ- druga strokovna delavka

eva.drinovec@osorehek.si

 

 

ana.valancic@osorehek.si

po dogovoru
1. b Tjaša DEBELJAK tjasa.debeljak@osorehek.si

torek

7:30-8:15

Lidija STENOVEC-druga strokovna delavka lidija.stenovec@osorehek.si po dogovoru
2. a Polona ERŽEN polona.erzen@osorehek.si

torek

7:00-7:30

2. b Mateja KALAJŽIČ mateja.kalajzic@osorehek.si

četrtek

7:00-7:30

3. a Nina BERČIČ OMAN nina.bercic@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

3. b Tatjana STRNIŠA tatjana.strnisa@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

4. a Nataša MARN natasa.marn@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

4. b Mateja HAFNER mateja.hafner@osorehek.si

torek

7:30-8:15

5. a Jasmina CVEK jasmina.cvek@osorehek.si

torek

7:00-7:30

5. b Silva SELAN silva.selan@osorehek.si

petek

7:00-7:30

ODDELEK Drugi strokovni delavci na razredni stopnji e-pošta

angleščina v

3. ab, 4. ab, 5. ab,

Barbara UMEK barbara.umek@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

NIP angleščina 1. ab.

2. ab

Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si

petek

7:30-8:15

(na PŠ Mavčiče)

šport 4. ab, 5. a, plavanje  3. r.

NIP šport

Aleš BAŠAR ales.basar@osorehek.si

torek

8:20-9:05

šport 5. b Jana KRIŽAJ NUNAR jana.krizaj@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

glasbena umetnost 5. ab, pevski  zbor 3., 4., 5. r. Janja JOŠT janja.jost@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

plavanje 3. r.

NIP računalništvo 4. ab, 5. ab

ISP

Primož UMEK primoz.umek@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

NIP  nemščina 4. ab, 5. ab Ingrid ŠKOFIC ingrid.skofic@osorehek.si

sreda

12:10-12:55 v B urniku oz. po dogovoru

SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA
1. skupina PB Ana VALANČIČ

 

ana.valancic@osorehek.si

 

po dogovoru
2. skupina PB Lidija Stenovec lidija.stenovec@osorehek.si po dogovoru
3. skupina PB Marija PERDIH

 marija.perdih@osorehek.si

 

po dogovoru
4. skupina PB  Klara BIZJAK klara.bizjak@osorehek.si po dogovoru
5. skupina PB

Melisa TRŠAN

Gašper IVANČIČ

melisa.trsan@osorehek.si

gasper.ivancic@osorehek.si

po dogovoru
6. skupina PB Tatjana ŠTULAR tatjana.stular@osorehek.si

po dogovoru,

po dogovoru

7. skupina PB

Vlasta SAGADIN

Gašper IVANČIČ

vlasta.sagadin@osorehek.si

gasper.ivancic@osorehek.si

po dogovoru
8. skupina PB

Jasmina SLAPAR

Maja DRAKSLER

Ingrid ŠKOFIC

jasmina.slapar@osorehek.si

maja.draksler@osorehek.si

ingrid.skofic@osorehek.si

po dogovoru
ODDELEK UČITELJ/ICA PREDMETI,oddelki, učne skupine e-pošta Govorilne ure
6. a Mojca ŠTRAUS ZULU

TJA: 6.a, 7a, 7.CD, 8.AB, 9.AB

ISP

mojca.zulu@osorehek.si

torek

7:30-8:15

6 .b Barbara UMEK TJA: 6.b, 6.AB barbara.umek@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

6. c Katja ERŽEN BRATINA

TJA: 6.c, 8.CD, 9.CD

IP francoščina: 7., 8., 9. r

katja.bratina@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

7. a Aleš BAŠAR

ŠPO: 6. b D + plavanje, 7.a F, 8.b F

NIPŠ 4. – 6.r

RAP-6. – 9.r

ales.basar@osorehek.si

torek

8:20-9:05

7. b Tomaž AHČIN

FIZ: 8. abc,

TIT: 6abc, 7abc, 8abc

IP PFT

tomaz.ahcin@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

7. c Bernarda DEBELJAK

NAR: 7. abc

BIO: 9. abc

GOS: 6. c ,

ISP

bernarda.debeljak@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

8. a Janja JOŠT

GUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc,

9. abc, mladinski pevski zbor

janja.jost@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

8. b Jana ŽAVBI

NAR: 6. abc

KEM: 8. abc, 9. abc,

IP poskusi v kemiji,

ISP

jana.zavbi@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

8. c Matej FOJKAR

ŠPO: 6. a F, 6.b+c F + plavanje, 7. b F, 7. c F, 8. a F, 8. c F, 9.a F, 9. b F, 9.c F, plavanje 3. r.

IP IŠP nogomet,

IP ŠZZ,

matej.fojkar@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

9. a Anja ŠMID PUSTOSLEMŠEK

MAT: 6.CD, 7. AB, 9. AB,

FI: 9abc

anja.smid@osorehek.si

petek

7:00-7:30

9. b Simona OSTOVIĆ MAT: 7. b, 8. AB, 9.CD simona.ostovic@osorehek.si

petek

7:00-7:30

9. c Nataša JEZERŠEK TRILER

SLJ: 7. c, 7.D, 8. AB, 9.CD

IP: ŠNO

natasa.jezersek.triler@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

  Jana KRIŽAJ NUNAR

ŠPO: 6. a D+ plavanje, 6.c D, 7. abc D, 8. ab+c D, 9. a+cb D,

plavanje 3. r.

IP ŠSP

jana.krizaj@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

  Marjan BOVHA

GEO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

DKE: 8. abc,

IP: VIE

marjan.bovha@osorehek.si

petek

7:30-8:15

  Darja KOVAČIČ

SLJ: 6. abc, 6. A, 7. ab,

IP: GKL

darja.kovacic@osorehek.si

sreda

7:30-8:15

  Simona MERLJAK SLJ: 6. CD, 7. AB, 8. DE, 9. AB, simona.merljak@osorehek.si

torek

7:30-8:15

Jasmina SLAPAR SLJ: 6.B, 7.C,E, 8.C jasmina.slapar@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

  Irena HOČEVAR

ZGO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

DKE: 7. abc,

ISP

irena.hocevar@osorehek.si

sreda

7:00-7:30

Monika KOS

MAT: 6. abc, 6. AB,

TIT: 6. abc , 7.abc, 8. abc

monika.kos@osorehek.si

sreda

7:30-8:15

Darja MAVRIN 7.EDC, 7.ac, 8.CDE darja.mavrin@osorehek.si

petek

7:00-7:30

Andreja AJDOVEC 6.CD andreja.ajdovec@osorehek.si

petek

7:30-8:15

(na PŠ Mavčiče) oz. po dogovoru

Urška PINTAR 7.bc, 7ABE, 8.E urska.pintar@osorehek.si

torek

7:30-8:15

Ingrid ŠKOFIC

NIP nemščina: 6. r.

IP nemščina: 7., 8. 9. r.

ingrid.skofic@osorehek.si

sreda

12:10-12:55 v B urniku oz. po dogovoru

Jasmina CVEK

GOS: 6. a,

IP sodobna priprava hrane

jasmina.cvek@osorehek.si

torek

7:00-7:30

Silva SELAN GOS: 6. a silva.selan@osorehek.si

petek

7:00-7:30

Maja DRAKSLER

LUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc,

IP likovno snovanje

NIP  likovna umetnost

maja.draksler@osorehek.si

sreda

7:30-8:15

Nina OVSENEK

IP španščina 7., 8. in 9. razred

IP kitajščina 7., 8., in 9. r.

nina.ovsenek@osorehek.si po dogovoru
Romana PAVLIN

laborantstvo,

NAR: 6. abc, 7. abc

BIO: 8. abc, 9. abc

KEM: 8. abc, 9. abc

FIZ: 8. abc, 9. abc

romana.pavlin@osorehek.si po dogovoru
  Primož UMEK računalnikar,
plavanje 6. b,
NIP računalništvo: 6. abc,
IP urejanje besedil: 7. r.,
IP multimedija: 8. r.
IP računalniška omrežja: 9. r.
primoz.umek@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

ODDELEK RAZREDNIČARKE in drugi učitelji e-pošta Govorilne ure
1. r. Gordana HRESTAK gordana.hrestak@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
Mojca DEBELJAK, druga strokovna delavka mojca.debeljak@osorehek.si petek 10:15-11:00
2. r. Janja B. ŠPENDAL janja.spendal@osorehek.si torek 7:30-8:15
3. r. Romana TUNIČ romana.tunic@osorehek.si petek 7:30-8:15
4. r. Polona GAJGAR polona.gajgar@osorehek.si sreda 7:00-7:30
5. r. Saša JENKO sasa.jenko@osorehek.si sreda 7:00-7:30
ODDELEK Drugi strokovni delavci na razredni stopnji v PŠ e-pošta
angleščina 2., 3., 4., 5. r. Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si petek 7:30-8:15
šport v 1. triletju, šport 4.r. in 5.r., plavanje v 3. r. Helena ROGELJ helena.rogelj@osorehek.si petek 8:20-9:05
pevski zbor 3.–5. r. Janja JOŠT janja.jost@osorehek.si

četrtek 7:30-8:15

(na Orehku)

NIP: angleščina 1. r. Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
NIP: računalništvo 4. in 5. r. Primož UMEK primoz.umek@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA
1. skupina PB Urška ZIMIC urska.zimic@osorehek.si petek 12:10-13:00
2. skupina PB Helena ROGELJ helena.rogelj@osorehek.si petek 8:20-9:05
3. skupina PB Matjaž PAVLIČ helena.rogelj@osorehek.si ponedeljek 12:10-13:00
4. skupina PB Mojca DEBELJAK mojca.debeljak@osorehek.si petek 10:15-11:00