Govorilne ure

Seznam govorilnih ur 2018/19

ODDELEK Razredničarke in drugi strokovni delavki e-pošta Govorilne ure
1. a Polona ERŽEN polona.erzen@osorehek.si petek 7:00-7:30
Mateja KALAJŽIČ druga strokovna delavka, Eva Drinovec, druga strokovna delavka

mateja.kalajzic@osorehek.si

eva.drinovec@osorehek.si

ponedeljek 12:10-12:55,

po dogovoru

1. b Alenka PRISTOV alenka.pristov@osorehek.si sreda 7:30-8:15
Tjaša DEBELJAK druga strokovna delavka tjasa.debeljak@osorehek.si po dogovoru
2. a Marjana MOHAR marjana.mohar@osorehek.si

ponedeljek

7:30-8:15

2. b Lidija STENOVEC lidija.stenovec@osorehek.si

ponedeljek

7:30-8:15

3. a Nina B. OMAN nina.bercic@osorehek.si torek 7:00-7:30
3. b Tatjana STRNIŠA tatjana.strnisa@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
4. a Nataša Marn natasa.marn@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

4. b Mateja HAFNER mateja.hafner@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7:30

5. a Jasmina CVEK jasmina.cvek@osorehek.si sreda 7:00-7:30
5. b Silva SELAN silva.selan@osorehek.si sreda 7:00-7:30
ODDELEK Drugi strokovni delavci na razredni stopnji e-pošta
angleščina  3., 4., 5. r. Barbara UMEK barbara.umek@osorehek.si petek 7:30-8:15
šport 4. a,b in 5. a b Aleš BAŠAR ales.basar@osorehek.si četrtek 8:20-9:05
otroški pevski zbor Janja JOŠT janja.jost@osorehek.si četrtek 7:30-8:15

NIP: angleščina 1. r.,

angleščina  2.r.

Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si torek 8.20 -9.05 oz. po dogovoru
NIP: računalništvo 4. in 5. r. Primož UMEK primoz.umek@osorehek.si torek 7:00-7.30
NIP: umetnost Maja DRAKSLER maja.draksler@osorehek.si torek 7:00-7:30
SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA
1. skupina PB Mateja KALAJŽIČ mateja.kalajzic@osorehek.si po dogovoru
2. skupina PB Tjaša DEBELJAK tjasa.debeljak@osorehek.si po dogovoru
3. skupina PB Mojca DEBELJAK mojca.debeljak@osorehek.si po dogovoru
4. skupina PB

Ingrid ŠKOFIC,

Monika DRAKSLER MULEJ

ingrid.skofic@osorehek.si

monika.draksler.mulej@osorehek.si

po dogovoru
5. skupina PB Melisa TRŠAN melisa.trsan@osorehek.si po dogovoru
6. skupina PB

Jasmina SLAPAR,

Katja JAZBEC

jasmina.slapar@osorehek.si

katja.jazbec@osorehek.si

po dogovoru,

po dogovoru

7. skupina PB Marija PERDIH marija.perdih@osorehek.si po dogovoru
8. skupina PB

Darja HUDOBIVNIK,

Maja DRAKSLER

darja.hudobivnik@osorehek.si po dogovoru
ODDELEK UČITELJ/ICA PREDMETI,oddelki, učne skupine e-pošta Govorilne ure
6. a Aleš BAŠAR ŠPO 6.aF,7.bF ales.basar@osorehek.si

četrtek

8.20-9.05

6 .b Tomaž AHČIN

FIZ: 8.c, 9. abc, dod. pouk, dop. pouk, IP PFT

TIT: 6.abc,7. abc, 8. abc,

 

tomaz.ahcin@osorehek.si

petek

7.30-8.15

6. c Bernarda DEBELJAK NAR: 6. abc, BIO 8abc, BIO 9. abc, GOS 6.c, ISP, dop. pouk bernarda.debeljak@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7.30

7. a Janja JOŠT

GUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc,

9. abc, mladinski pevski zbor

janja.jost@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

7. b Jana ŽAVBI

NAR: 7. abc, KEM: 8. abc, 9. abc, ISP, dop. pouk

IP poskusi v kemiji

jana.zavbi@osorehek.si

ponedeljek

7:00-7.30

7. c Matej FOJKAR

ŠPO: 6. b F, 6. c F, 7. a F, 7. c F, 8. a F, 8. b F, 8. c F 9. b+c F, 9. a F, IP IŠP odbojka in šport za zdravje

plavanje 3.r

matej.fojkar@osorehek.si

torek

7:00-7.30

8. a Anja ŠMID PUSTOSLEMŠEK

MAT: 6.EB,

7. a, 7. A, 8. AB, 9 AB

dop. pouk, dod. pouk

anja.smid@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

8. b Simona OSTOVIĆ

MAT: 6. b, 6. A,

7. bc, 7. CD, 8. CD

dop. pouk, dod. pouk

simona.ostovic@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

8. c Nataša JEZERŠEK TRILER

SLJ: 6. c, 6. DE, 7. ab, 7. AD, 8. CD

dop. pouk

natasa.jezersek.triler@osorehek.si ponedeljek 7:00-7:30
9. a Jana KRIŽAJ NUNAR

ŠPO: 6. a D 6. b D ,6. c D, 7. a+b D, 7. c D, 8. a+c D 8. b D, 9. a D, 9. b+c D, plavanje 3.r

IP: ŠSP

jana.krizaj@osorehek.si

četrtek

7:30-8:15

9. b Mojca ŠTRAUS ZULU TJA: 7. bc, 7. AB, 8. AB, 9. CD, dod. pouk, dop. Pouk, ISP mojca.zulu@osorehek.si

torek

7:30-8:15

9. c Marjan BOVHA

GEO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

DKE:7. abc, IP retorika

marjan.bovha@osorehek.si

torek

7:30-8:15

Barbara UMEK TJA: 6. a ,6. BDE dop. pouk barbara.umek@osorehek.si

petek

7:30-8:15

Darja KOVAČIČ SLJ: 6. ab, 6. AB, 7BC, AB, 9. AB, dod. pouk, dop. pouk darja.kovacic@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
Simona MERLJAK SLJ: 6. C, 7.c, 8. AB, 9. CD, dod. pouk, dop. pouk, IP GKL , ID umetnost simona.merljak@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
Katja ERŽEN BRATINA

TJA: 6.C, 7. CD, 8. CD, 9. AB, dod. pouk, dop. pouk

IP francoščina 7.–9.

katja.bratina@osorehek.si

petek

7:00-7:30

Vlasta SAGADIN TJA: 6.bc, 6.A, 7. a vlasta.sagadin@osorehek.si

sreda

7:00-7:30

Silva BOHINC

MAT: 6.ac,7.B

FIZ: 8ab

silva.bohinc@osorehek.si

torek

7:00-7:30

Irena HOČEVAR ZGO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc, DKE: 8. abc, dop. pouk, dod pouk,ISP irena.hocevar@osorehek.si

torek

7:00-7:30

Monika KOS

MAT: 6.CD, 9. CD, dod. pouk, dop. pouk

TIT; 6. abc.7abc,8abc

monika.kos@osorehek.si

torek

7:00-7:30

Ingrid ŠKOFIC

NIP: 6.abc,

IP nemščina 7.–9. r.

ingrid.skofic@osorehek.si ponedeljek 12:10-12:55
Jasmina CVEK GOS: 6. ab, IP sodobna priprava hrane 7. r. jasmina.cvek@osorehek.si

Sreda

7:00-7:30

Maja DRAKSLER LUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc, IP likovno snovanje 7.–9. r., NIP umetnost maja.draksler@osorehek.si

torek

7:30-8:15

Nina OVSENEK IP španščina v 7. in 8. r., kitajščina v 7., 8. in 9. r. nina.ovsenek@osorehek.si po dogovoru
Romana PAVLIN

laborantstvo

NAR: 6. abc, 7. abc

BIO: 8. abc, 9. abc

KEM: 8. abc, 9. abc

FIZ: 8. abc, 9. abc

romana.pavlin@osorehek.si po dogovoru
Helena ROGELJ plavanje v 6. r. helena.rogelj@osorehek.si po dogovoru
Lidija STENOVEC plavanje v 6. r. lidija.stenovec@osorehek.si

ponedeljek

7:30-8:15

Silva SELAN GOS: 6. ab silva.selan@osorehek.si

sreda

7:00-7:30

Primož UMEK računalnikar, plavanje 6. r.,  NIP računalništvo: 6. abc, IP multimedija 8. r., urejanje besedil 7. r., računalniška omrežja 9. r., primoz.umek@osorehek.si

torek

7:00-7:30

plavanje 6.r Primož UMEK, Lidija STENOVEC,  Aleš BAŠAR, Helena ROGELJ, Matej FOJKAR, Jana KRIŽAJ NUNAR /

 

/

ODDELEK RAZREDNIČARKE e-pošta Govorilne ure
1. r. Romana TUNIČ romana.tunic@osorehek.si petek 7:30-8:15
2. r. Janja B. ŠPENDAL janja.spendal@osorehek.si torek 7:30-8:15
3. r. Gordana HRESTAK gordana.hrestak@osorehek.si petek 7:30-8:15
4. r. Polona GAJGAR polona.gajgar@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
5. r. Saša JENKO sasa.jenko@osorehek.si sreda 7:00-7:30
ODDELEK Drugi strokovni delavci na razredni stopnji v PŠ e-pošta
angleščina 2., 3., 4., 5. r. Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si torek 8:20 -9:05
šport v 4. in 5. r., plavanje v 3. r. Helena ROGELJ helena.rogelj@osorehek.si torek 9:10-9:55
pevski zbor 3.–5. r. Janja JOŠT janja.jost@osorehek.si četrtek 7:30-8:15
NIP: angleščina 1. r. Andreja AJDOVEC andreja.ajdovec@osorehek.si torek 9:10-9:55
NIP: računalništvo 4. in 5. r. Primož UMEK primoz.umek@osorehek.si ponedeljek 8:15-8:30
SKUPINE PODALJŠANEGA BIVANJA
1. skupina PB

Tatjana ŠTULAR

Matjaž PAVLIČ

tatjana.stular@osorehek.si

 

matjaz.pavlic@osorehek.si

po dogovoru

 

torek 13:00-13:45 oz. po dogovoru

2. skupina PB Helena ROGELJ helena.rogelj@osorehek.si torek 9:10-9:55
3. skupina PB Urška ZIMIC urska.zimic@osorehek.si petek 12:10-12.55