Govorilne ure

Seznam govorilnih ur 2020/21

oddelek

Razredničarke in drugi strokovni delavki

e-pošta

govorilne ure

1. a

Alenka PRISTOV

alenka.pristov@osorehek.si

petek, 7.30-8.15

Eva DRINOVEC – druga strokovna delavka in jutranje varstvo

eva.drinovec@osorehek.si

petek, 8.20-9.05

 

Tjaša DEBELJAK – druga strokovna delavka

tjasa.debeljak@osorehek.si

 

po dogovoru

2. a

Polona ERŽEN

polona.erzen@osorehek.si

četrtek, 7.00-7.30

2. b

Mateja KALAJŽIČ

mateja.kalajzic@osorehek.si

petek, 7.30-8.15

3. a

Tatjana STRNIŠA

tatjana.strnisa@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

3. b

Romana BRADEŠKO

romana.bradesko@osorehek.si

torek, 7.00-7.30

4. a

Nataša MARN

natasa.marn@osorehek.si

ponedeljek,

7.30-8.15

4. b

Mateja HAFNER

mateja.hafner@osorehek.si

ponedeljek,

7.30-8.15

5. a

Jasmina CVEK

jasmina.cvek@osorehek.si

sreda, 7.00-7.30

5. b

Silva SELAN

silva.selan@osorehek.si

torek, 7.30-8.15

 

drugi strokovni delavci na razredni stopnji

predmeti,

oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

Barbara UMEK

angleščina v

4. ab, 5. ab

barbara.umek@osorehek.si

petek, 7.30-8.15

Andreja AJDOVEC

NIP angleščina

1. a, 2. ab, 3. ab

andreja.ajdovec@osorehek.si

po dogovoru

Aleš BAŠAR

šport 4. ab, 5. ab, plavanje 3. r.

NIP šport

Kolesarski izpit

RAP

ales.basar@osorehek.si

četrtek, 8.20-9.05

Matjaž PAVLIČ

ZZŠ 1. ab, 2. ab, 3. ab

matjaz.pavlic@osorehek.si

po dogovoru

Primož UMEK,

Aleš BAŠAR,

Helena ROGELJ,

Matej FOJKAR,

Jana KRIŽAJ NUNAR,

Lidija STENOVEC

 

plavanje 3. r.

primoz.umek@osorehek.si

ales.basar@osorehek.si

helena.rogelj@osorehek.si

matej.fojkar@osorehek.si

jana.krizaj@osorehek.si

 

lidija.stenovec@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

četrtek, 8.20-9.05

po dogovoru

četrtek, 7.30-8.15

četrtek, 7.30-8.15

 

petek, 13.00-13.45

Janja JOŠT

glasbena umetnost 5. ab, pevski zbor 3., 4., 5. r.

janja.jost@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

Polona ERŽEN

pevski zbor 1., 2. r.

polona.erzen@osorehek.si

četrtek, 7.00-7.30

Primož UMEK

plavanje 3. r.

NIP računalništvo 4. ab, 5. ab

ISP

primoz.umek@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

Ingrid ŠKOFIC

NIP nemščina 4. ab, 5. ab

ingrid.skofic@osorehek.si

petek, 13.00-13.45

Maja DRAKSLER

NIP umetnost 4., 5.r

maja.draksler@osorehek.si

sreda, 7.30-8.15

Mateja HAFNER

Umetnosit ID

mateja.hafner@osorehek.si

ponedeljek,

7.30-8.15

 

skupine podaljšanega bivanja              

e-pošta

govorilne ure

1. skupina PB

Nina BERČIČ OMAN

nina.bercic@osorehek.si

po dogovoru

2. skupina PB

Tjaša DEBELJAK

tjasa.debeljak@osorehek.si

po dogovoru

3. skupina PB

Tatjana ŠTULAR

tatjana.stular@osorehek.si

po dogovoru

4. skupina PB

Jasmina SLAPAR

Gašper IVANČIČ

jasmina.slapar@osorehek.si

gasper.ivancic@osorehek.si

petek, 8.20-9.05

po dogovoru

5. skupina PB

Urška ZIMIC

urska.zimic@osorehek.si

po dogovoru

6. skupina PB

Maja DRAKSLER

Jasmina CVEK

Silva SELAN

maja.draksler@osorehek.si

jasmina.cvek@osorehek.si

silva.selan@osorehek.si

 

sreda, 7.30-8.15

sreda, 7.00-7.30

torek, 7.30-8.15

jutranje varstvo

Eva DRINOVEC

eva.drinovec@osorehek.si

petek, 8.20-9.05

oddelek

učitelj/ica

predmeti,

oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

6. a

Anja ŠMID PUSTOSLEMŠEK

MAT: 6. a, 6.  AB, 8. DE

FIZ: 9. abc

IP – Sonce, Luna, Zemlja (7.r)

anja.smid@osorehek.si

sreda, 7.00-7.30

6. b

Simona OSTOVIĆ

MAT: 6. bc, 6. CDE, 7. AB, 9. AB

ID – matematične delavnice (9.r)

simona.ostovic@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

6. c

Nataša JEZERŠEK TRILER

SLJ: 6. c, 8. AB, 9. AB

natasa.jezersek.triler@osorehek.si

ponedeljek, 7.00-7.30

 7. a

Simona MERLJAK

SLJ: 6. ab, 6. AB, 7.a, 7. AB, 9. C

ID Dramsko prireditvene dejavnosti

simona.merljak@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

7. b

Barbara UMEK

TJA: 6. abc, 6. ABC

barbara.umek@osorehek.si

petek, 7.30-8.15

7. c

Katja ERŽEN BRATINA

TJA: 7. c, 7. AB, 8. AB, 9. CD

IP – FI 1 (7.r)

IP – FI 2 (8.r)

IP – FI 3 (9.r)

katja.bratina@osorehek.si

petek, 7.30-8.15

8. a

Aleš BAŠAR

ŠPO: 6. c F + plavanje, 8. a F

NIP šport (6.r)

ales.basar@osorehek.si

četrtek, 8.20-9.05

8. b

Tomaž AHČIN

FIZ: 8. abc

TIT: 6. abc, 7. abc, 8. abc

IP – OGL (7.r)

IP – OGK (9.r)

tomaz.ahcin@osorehek.si

sreda, 7.30-8.15

8. c

Bernarda DEBELJAK

NAR: 6. abc

BIO: 8. abc

GOS: 6. abc

bernarda.debeljak@osorehek.si

ponedeljek, 7.00-7.30

9. a

Janja JOŠT

GUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

Pevski zbor

janja.jost@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

9. b

Jana ŽAVBI

NAR: 7. abc

KEM: 8. abc, 9. abc

IP – POK (8.r)

jana.zavbi@osorehek.si

ponedeljek, 7.00-7.30

9. c

Matej FOJKAR

ŠPO: 6. a F, 6. b F + plavanje, 7. a F, 7. b+c F, 8. b F, 8. c F, 9. a F, 9. b F, 9. c F

IP – IŠP odbojka (9.r)

matej.fojkar@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

 

Jana KRIŽAJ NUNAR

ŠPO: 6. a+c D+ plavanje, 6. b D, 7. a D, 7. c D, 8. abc D, 9. a D, 9. b+c D

IP – ŠSP (8.r)

IP – ŠZZ (7.r)

Plavanje 3. r

jana.krizaj@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

 

Marjan BOVHA

GEO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

DKE: 7. Abc

IP – RET (9.r)

marjan.bovha@osorehek.si

ponedeljek, 7.30-8.15

 

Darja KOVAČIČ

SLJ: 7. bc, 7 CD, 8 CDE

IP – GKL (7.r)

 

darja.kovacic@osorehek.si

 

 

Jasmina SLAPAR

SLJ: 6. CDE, 9. D

jasmina.slapar@osorehek.si

petek, 8.15-9.05

 

Irena HOČEVAR

ZGO: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

DKE: 8. abc,

irena.hocevar@osorehek.si

sreda, 7.00-7.30

 

Monika KOS

MAT: 7. ab, 8. A,

TIT: 6. abc, 7. abc, 8. abc

 

monika.kos@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

 

Darja MAVRIN

MAT: 7. c, 7. CD, 8. BC, 9. CD

darja.mavrin@osorehek.si

sreda, 7.00-7.30

 

 

Andreja AJDOVEC

TJA: 6. DE

andreja.ajdovec@osorehek.si

petek,

7.30-8.15

 

Urška PINTAR

TJA: 7. ab, 7. CD, 8. CDE, 9. AB

urska.pintar@osorehek.si

petek,

7.30-8.15

 

Ingrid ŠKOFIC

NIP nemščina: 6. r.

IP nemščina: 7., 8., 9. r.

IP španščina 8. in 9. r.

 

ingrid.skofic@osorehek.si

petek,

13.00-13.45

 

Maja DRAKSLER

LUM: 6. abc, 7. abc, 8. abc, 9. abc

IP – LS1 (7.r)

IP – LS2 (8.r)

IP – LS3 (9.r)

NIP – umetnost

maja.draksler@osorehek.si

sreda,

7.30-8.15

 

Romana PAVLIN

LABORANTSTVO:

NAR: 6. abc, 7. abc

BIO: 8. abc, 9. abc

KEM: 8. abc, 9. abc

FIZ: 8. abc, 9. abc

romana.pavlin@osorehek.si

po dogovoru

 

Helena ROGELJ

6. b D + plavanje, 7. b D

helena.rogelj@osorehek.si

po dogovoru

 

Darja HUDOBIVNIK

BIO: 9. abc

darja.hudobivnik@osorehek.si

torek,

7.30- 8.15

 

Primož UMEK

RAČUNALNIKAR:
plavanje 6. a F,
NIP računalništvo: 6. abc

IP – multimedija (8.r)

IP – urejanje besedil (7.r)

IP – računalniška omrežja (9.r)

primoz.umek@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

 

Jasmina CVEK

IP: SPH (7.r)

jasmina.cvek@osorehek.si

sreda,

7.00-7.30

oddelek

razredničarke in drugi učitelji

e-pošta

govorilne ure

1. r.

Gordana HRESTAK

Lidija STENOVEC – druga strokovna delavka

gordana.hrestak@osorehek.si

lidija.stenovec@osorehek.si

četrtek, 7.30-8.15

petek, 13.00-13.45

2. r.

Janja B. ŠPENDAL

janja.spendal@osorehek.si

ponedeljek,

7.30-13.45

3. r.

Romana TUNIČ

romana.tunic@osorehek.si

torek, 9.10-9.55

4. r.

Polona GAJGAR

polona.gajgar@osorehek.si

četrtek, 7.00-7.30

5. r.

Saša JENKO

 

sasa.jenko@osorehek.si

sreda, 7.00-7.30

 

drugi strokovni delavci na razredni stopnji

predmeti,

oddelki, učne skupine

e-pošta

govorilne ure

Andreja AJDOVEC

angleščina

2., 3., 4., 5. M

NIP tja 1. M

andreja.ajdovec@osorehek.si

 

 petek, 7.30-8.15

Helena ROGELJ

4., 5. M.,

plavanje v 3. r.

helena.rogelj@osorehek.si

po dogovoru

Janja JOŠT

pevski zbor

2. do 5. M.

janja.jost@osorehek.si

 četrtek, 7.30-8.15

Primož UMEK

NIP računalništvo – 4., 5. M

primoz.umek@osorehek.si

 četrtek, 7.30-8.15

Matjaž PAVLIČ

ZZŠ: 1. M, 2. M, 3. M,

RAP

matjaz.pavlic@osorehek.si

po dogovoru

Gordana HRESTAK

NIP – LUM

4., 5. M

gordana.hrestak@osorehek.si

 

četrtek, 7.30-8.15

 

skupine podaljšanega bivanja

e-pošta

govorilne ure

1. skupina PB

Lidija STENOVEC

lidija.stenovec@osorehek.si

 petek, 13.00-13.45

2. skupina PB

Helena ROGELJ

helena.rogelj@osorehek.si

 po dogovoru

3. skupina PB

Matjaž PAVLIČ

matjaz.pavlic@osorehek.si

 po dogovoru

4. skupina PB

Mojca DEBELJAK

mojca.debeljak@osorehek.si

po dogovoru

jutranje varstvo

Mojca DEBELJAK

Polona GAJGAR

Saša JENKO

Janja B. ŠPENDAL

mojca.debeljak@osorehek.si

polona.gajgar@osorehek.si

sasa.jenko@osorehek.si

janja.spendal@osorehek.si

po dogovoru

četrtek, 7.00-7.30

sreda, 7.00-7.30

ponedeljek, 7.30-8.15

Dostopnost