šolsko leto 2021/2022 je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj s starši stali učitelji in šolski svetovalni delavci. Za dobro sodelovanje v nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po osnovni šoli.

Kaj želim postati v življenju?

Kaj in kdo hočem biti v življenju?

Kaj sem pripravljen sprejeti v življenju?

 Predstavitev pomembnejših aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po OŠ.

V preteklem šolskem letu so se učenci seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Učencem omogoča, da na interaktiven način odkrivajo poklicne interese in želje. Na podlagi odgovorov dobijo okvirni izbor primernih poklicev, poklicnih  področij. Dostop imajo še vedno mogoč prek spleta: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako

Tako tudi z domačega računalnika  dostopajo do svojih odgovorov, jih lahko spreminjajo in ob tem raziskujejo poklice glede na interes, vrsto dela, spretnosti, sposobnosti.

Učenci so v 8. razredu spoznali nekaj uporabnih spletnih strani, kjer dobijo informacije o nadaljnjem šolanju. Vredno si jih je ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) – Vpis v srednje šole https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ – stran vsebuje  informacije o poteku vpisa (rokovniki s pomembnimi datumi, razpis za vpis v SŠ,  merila za izbor kandidatov v primeru omejitve vpisa, učna mesta…).
  • Spletni portal si: https://www.mojaizbira.si/sole – zelo uporabna spletna stran z opisi srednjih šol, izobraževalnih programih, opisi poklicev (s predstavitvenimi filmčki).
  • Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS): https://www.ess.gov.si/ncips/cips – karierno središče za dodatno pomoč pri izbiri poklicne oz. izobraževalne poti.
  • VKO točka – Vseživljenjska karierna orientacija: https://www.vkotocka.si/

 Pomembnejša obvestila, povezana z gradnjo izobraževanja po osnovni šoli, se bodo za učence nahajala v šolski avli na tabli karierne poti. Pomembnejša obvestila bodo staršem in učencem poslana po elektronski pošti.

Letos ne bo Vrtiljaka poklicev, vendar bodo srednje šole, ki usposabljajo za poklice, posebej povabile vse zainteresirane na DAN ODPRTIH VRAT. Pomembno je spremljati spletne strani še posebej želene srednje šole – tam bodo najbolj aktualne informacije.

Individualni pogovori (od oktobra do februarja…) Vsak učenec se bo o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor vabljeni tudi starši po dogovoru v šoli, na daljavo ali po telefonu.

V novembru 2021 bodo devetošolci izpolnjevali elektronski Vprašalnik o poklicni poti (eVPP). Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri  razmišljajo. Za dostop do ankete in izpolnjevanje le-te je potrebno izpolniti pisno IZJAVO staršev z naslovom Kam naprej po osnovni šoli. Učenci so jo prejeli v šoli in jo nesli staršem v podpis ter izpolnjeno vrnili razredniku.

V četrtek, 11. 11. 2022, bo za devetošolce dan dejavnosti. Aktivnosti bodo po trinajstih letih potekale še vedno v sodelovanju z OŠ Davorina Jenka Cerklje in OŠ Tržič, vendar ločeno na vsaki šoli posebej, na daljavo. Dejavnosti bodo namenjene intenzivnemu raziskovanju sebe, izobraževalnih interesov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na karierno pot.

V začetku februarja 2022 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2022/2023. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu in postopek za vpis v želene izobraževalne programe. Učencem bo postopek vpisa predstavljen v okviru pouka.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek, 11. 2. 2022 in v soboto, 12. 2. 2022. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka. Čas bodo namenili obisku srednjih šol, ki se bodo verjetno predstavile na virtualen način. Na izbrani srednji šoli bodo prejeli najnovejše informacije pred vpisom. Po zimskih počitnicah bodo učenci pričeli z izpolnjevanjem prijavnice za vpis v 1. letnik srednje šole.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. Vendar tudi letos zaradi epidemiološke situacije, dosežki pri NPZ iz MAT in SLJ v primeru omejitve vpisa ne bodo merilo za vpis. Načrtovani termini NPZ so: sreda, 4. 5. 2022 iz SLJ; petek, 6. 5. 2022 iz MAT in torek, 10. 5. 2022 iz TIT.

Oglejte si spletno  stran Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer boste našli informacije o različnih štipendijah:  https://www.srips-rs.si/stipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže izjemni dosežek in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendijo je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem vas bomo pravočasno obvestili.

 

Dostopnost