Nadomeščanje – PS

B urnik: četrtek, 18. 6. 2020

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Darja Kovačič 1. 7. a Nataša J. Triler slj matična
3. 7. b Simona Merljak(n) slj matična
  1. 8. c Jana Žavbi lum matična
2. 8. c Jana Žavbi lum matična
4. 8. a Jana Žavbi bio matična

 

Prilagoditev urnika za učence 6. in 8. razreda- pouk poteka v celem oddelku, ni delitve na manjše učne skupine.

 

Šolska ura razred predmet učitelj učilnica
1. 6. a MAT Anja Š. Pustoslemšek matična
6. b SLJ Simona Merljak matična
6. c MAT Monika Kos matična
2. 6. a TJA Andreja Ajdovec matična
6. b MAT Monika Kos matična
6. c SLJ Simona Merljak matična
4. 6. a SLJ Jasmina Slapar matična
6. b TJA Barbara Umek matična
6. c TJA Katja Eržen Bratina matična
5. 8. a SLJ Jasmina Slapar matična
8. b MAT Darja Mavrin matična
8. c SLJ Simona Merljak matična
6. 8. a MAT Simona Ostović matična
8. b SLJ Nataša J. Triler matična
8. c MAT Darja Mavrin matična

  

Nadomeščanje – RS

B urnik: četrtek, 18. 6. 2020

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Marija Perdih 13.00 – 15.00 2. PB Mateja Kalajžič PB matična
15.00 – 16.00 2. PB Klara Bizjak PB matična
16.00 – 17.00 PB Melisa Tršan PB matična