Nadomeščanje – PS

A urnik: ČETRTEK, 2. 12. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
  7. 30 – 8. 15 8. a Jana Žavbi kem medioteka
Maja Draksler 5.

IP LS 1

7. razred

Matej Fojkar IP LS 1 likovna
6.

IP LS 1

7. razred

Barbara Umek IP LS 1 likovna

 

 

 

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: ČETRTEK, 2. 12. 2021

  1. b TD , začetek ob 8. 20 zaključek ob 12. 40

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Maja Draksler 13. 30 – 14.30 5. PB Jasmina Cvek PB matična
14. 30 – 15. 15 5. PB Gašper Ivančič PB – Rap Matična, telovadnica

 

Dostopnost