Nadomeščanje – PS

B urnik: petek, 19. 6. 2020

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Darja Kovačič 1. 6. a Simona Merljak(n) slj matična
2. 6. b Simona Merljak(n) slj matična
4. 6. c Janja Jošt(n) slj matična
5. 6. c Jana Križaj Nunar(n) slj matična
Bernarda Debeljak 2. 7. c Darja Mavrin mat matična
Irena Hočevar 3. 7. b Urška Pintar tja matična
  4. 7. b Irena Hočevar zgo matična
  3. 6. c Jana Križaj Nunar tit matična

 

Prilagoditev urnika za učence 8. razreda- pouk poteka v celem oddelku, ni delitve na manjše učne skupine.

 

Šolska ura razred predmet ućitelj učilnica
3. 8. a TJA Katja Eržen Bratina matična
8. b TJA Mojca Štraus Zulu matična
8. c MAT Darja Mavrin matična
4. 8. a MAT Simona Ostović matična
8. b MAT Darja Mavrin matična
8. c TJA Katja Eržen Bratina matična
5. 8. a SLJ Jasmina Slapar matična
8. b SLJ Nataša J. Triler matična
8. c SLJ Simona Merljak matična

  

Nadomeščanje – RS

B urnik: petek, 19. 6. 2020

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Mateja Kalajžič 1. 2. b Aleš Bašar špo matična
2. 2. b Nina Berčič Oman lum matična
9. 55 – 10. 15 2. b Klara Bizjak dežurstvo malica matična
3. – 5. 2. b Klara Bizjak po urniku matična
Marija Perdih 13.00 – 15.00 2. PB Polona Eržen PB matična
15.00 – 16.00 2. PB Melisa Tršan PB matična