Nadomeščanje – PS

A urnik: petek, 6. 12. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Matej Fojkar 2. 7. b Tomaž Ahčin špo tel
9. 55 – 10. 15 8. c Simona Merljak Dežurstvo malica matična
3. 6. bc Darja Kovačič špo tel
5. 9. a Gašper Ivančič špo tel
6. 9. c Jana Križaj Nunar špo tel
7. IP IŠP Aleš Bašar(n) IP IŠP tel

 

Monika Kos

1. 6. c Mojca Štraus Zulu mat tit
2. 6. a Darja Mavrin mat tit
3. 7. b Ingrid Škofic tit tit
4. 7. b Ingrid Škofic tit tit
6. 6. b Anja Šmid Pustoslemšek mat tit
Monika Kos 7. 15 – 8. 15 dežurstvo Katja Eržen Bratina dežurstvo avla

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: petek, 6. 12. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Marija Perdih 13.00– 15. 15 2.b PB Polona Eržen PB matična
15. 15 – 15. 30 2.b PB Gašper Ivančič PB matična
15. 30 – 16.00 2.b PB Gašper Ivančič, Ana Valančič, Vlasta Sagadin PB matična