Nadomeščanje – PS

A urnik: PETEK, 30. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

Simona Merljak

 

9. 55 – 10. 15 9. a Darja Kovačič

dežurstvo

malica

med
3. 9. C het s Tomaž Ahčin slj med
4. 9. C het s Andrej Šebenik slj med
5. 8. C het s Darja Kovačič slj med
Irena Hočevar 1. 9. a Špela Rus zgo zgo
2. 9. b Aleš Bašar zgo zgo
3. 8. b Katja Eržen Bratina zgo zgo
4. 7. b Ingrid Škofic zgo zgo
Bernarda Debeljak 1. 8. b Darja Hudobivnik bio bio
3. 8. a Jana Žavbi bio bio
4. 7. a Jana Žavbi nar bio
Maja Draksler 5. NUM 6. r. Jana Križaj Nunar NUM likovna
6. NUM 6. r. Jana Križaj Nunar NUM likovna

 

 

 

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: PETEK, 30. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Danijel Ilić 6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
Mateja Hafner 1. 4. b Danijel Ilić mat matična
2. 4. b Danijel Ilić slj matična
9. 55 – 10. 15 4. b Danijel Ilić dežurstvo malica matična
4. 4. b Danijel Ilić(n) lum matična
5. 4. b Danijel Ilić(n) lum matična
Neža Mohar 11. 50 – 15.00 1. PB Alenka Pristov PB matična
15.00 – 16.00 1. PB Urška Zimic PB matična
16.00 – 17.00 1. PB Gašper Ivančič PB matična

 

Dostopnost