Nadomeščanje – PS

B urnik: petek, 18. 6. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Jana Žavbi 1. 7.a Simona Merljak (n) slj matična
2. 7.a Monika Kos mat matična
3. 8. c Tomaž Ahčin (n) fiz matična
4. 8. c Marjan Bovha geo matična
  5.

6. c

1. in 2. skupina

Bernarda Debeljak gos matična

  

petek, 18. 6. 2021 ukinitev heterogenih skupin

Šolska ura razred predmet učitelj učilnica
1. 8. a SLJ

Vid Sodnik

( Dragica Perme)

matična
8. b TJA

Katja Eržen Bratina

( Urška Pintar)

matična
8. c MAT

Darja Mavrin

( Anja Š. Pustoslemšek)

matična
2. 8. a TJA Katja Eržen Bratina matična
8. b MAT Anja Š. Pustoslemšek matična
8. c SLJ

Vid Sodnik

( Nataša J. Triler)

matična
4. 7. a SLJ Simona Merljak matična
7. b MAT Monika Kos matična
7. c MAT

Darja Mavrin

( S. Ostović)

matična
5. 7. a TJA Urška Pintar matična
7. b SLJ

Vid Sodnik

 

matična
7. c

TJA

 

Katja Eržen Bratina matična
6. 7. a

MAT

 

Darja Mavrin matična
7. b TJA

Urška Pintar

( K. E. Bratina)

matična
7. c SLJ Vid Sodnik matična

Nadomeščanje – RS

B urnik: petek, 18. 6. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Mateja Kalajžič 1. – 4 2. b Nina Berčič Oman po urniku matična

 

Dostopnost