Nadomeščanje – PS

A urnik: ponedeljek, 24. 6. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
  7. 30 – 8. 20 6, 7. in 8. r. / odpade /

Tomaž Ahčin

 

1. 8. c Marjan Bovha geo geo
2. 8. c Monika Kos(n) tit Slj2
9. 55 – 10. 15 6. b Katja Eržen Bratina

dežurstvo

malica

matična
3. 6. b Katja Eržen Bratina prireditev avla
4. 6. b Katja Eržen Bratina OS matična
Mojca Štraus Zulu 2. 7. b Simona Merljak (n) mat Tja 2
Silva Bohinc 1. 6. a Simona Merljak (n) zgo Slj1

 

  • 3. in 4. uro imate učenci od 6. do 8. razreda razredno uro skupaj z razrednikom

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: ponedeljek, 24. 6. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Aleš Bašar 3. 4. b Mateja Hafner lum matična
4. 4. a Nataša Marn lum matična
Marjana Mohar 1. – 4. 2. a Mojca Debeljak Po urniku matična

Katja Jazbec

 

 

13.45 15. 15 PB Jasmina Slapar PB matična
15. 15 – 16.00 PB Marija Perdih, Mojca Debeljak, Melisa Tršan – združujejo PB matična
Monika Draksler Mulej 12. 10 – 15. 15 2. b 3. b PB Gašper Ivančič PB matična