Nadomeščanje – PS

A urnik: ponedeljek, 22. 6. 2020

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Darja Kovačič 1. 7. b Nataša J. Triler slj matična
3. 6. b Simona Merljak(n) slj matična
4. 6. b Simona Merljak( slj matična
5. 7. a Mojca Štraus Zulu tja matična
Bernarda Debeljak 7. 30 – 8. 15 7. c Irena Hočevar zgo matična
4. 7. c Urška Pintar tja matična
5. 7. c Simona Ostović mat matična
6. 7. b / odpade /
Darja Mavrin 1. 8. b Anja Šmid Pustoslemšek mat matična
3. 8. c Simona Ostović mat matična
4. 7. a Anja Šmid Pustoslemšek mat matična
5. 8. C het s / odpade /
6. 7. c / odpade /
Maja Draksler 1. 6. c Jana Žavbi nar matična
2. 6. c Jana Žavbi nar matična
Janja Jošt 3. 7. b Jana Križaj Nunar, Matej Fojkar špo matična
4. 7. b Marjan Bovha geo matična
Nina Ovsenek 6. ŠI 1 / odpade /
  3. 7. a Aleš Bašar nar matična
  4. 8. b Aleš Bašar fiz matična
  4. 8. c Jana Križaj Nunar zgo matična
  1. 6. b Marjan Bovha mat matična

 

 

A urnik: ponedeljek, 22. 6. 2020

 

Prilagoditev urnika za učence 8. razreda- pouk poteka v celem oddelku, ni delitve na manjše učne skupine.

 

Šolska ura razred predmet ućitelj učilnica
1. 8. a MAT Simona Ostović matična
8. b MAT

Darja Mavrin

(nadomešča Anja Š. Pustoslemšek)

matična
8. c SLJ Simona Merljak matična
3. 8. a SLJ Jasmina Slapar matična
8. b SLJ Nataša J. Triler matična
8. c MAT

Darja Mavrin

( nadomešča jo Simona Ostović)

 

matična
5. 8. A het s odpade / /
8. C het s odpade / /
8. D het s odpade / /

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: ponedeljek, 22. 6. 2020

 

Ni nadomeščanja