Nadomeščanje – PS

B urnik: PONEDELJEK, 3. 10. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

Simona Merljak

 

7. 30 – 8. 15 9. a Andreja Urbanec OS

matična/

telovadnica

1. 9. D het s Špela Rus slj med
2. 9. D het s Andrej Šebenik slj med
9. 55 – 10. 15 9. a Andreja Urbanec

dežurstvo

malica

med
4. 8. C het s Andrej Šebenik slj med
Aleš Bašar 7. 30 – 8. 15 6. b Darja Kovačič OS

matična/

telovadnica

Primož Umek 7. 30 – 8. 15 6. a Sabina Prišlič OS

matična/

telovadnica

Barbara Umek 7. 30 – 8. 15 9. b Urša Rogelj OS

matična/

telovadnica

Anja Šmid Pustoslemšek 7. 30 – 8. 15 8. a Polona Bogataj OS

matična/

telovadnica

Andrej Šebenik 7. 30 – 8. 15 7. b Monika Kos OS

matična/

telovadnica

Tomaž Ahčin 7. 30 – 8. 15 6. c Janja Jošt OS

matična/

telovadnica

Marjan Bovha 7. 30 – 8. 15 7. a Irena Hočevar OS

matična/

telovadnica

Jana Križaj Nunar 7. 30 – 8. 15 7. c Matej Fojkar OS

matična/

telovadnica

Petra Podlogar 5., 6. 6. Eva Drinovec 6. plavanje bazen

 

 

 

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: PONEDELJEK, 3. 10. 2022

 

 

Ni nadomeščanja

Dostopnost