Skoči na glavno vsebino

Nadomeščanje – PS

A urnik: SREDA, 19. 6. 2024

  • 7. r. TD začetek 8. 20, zaključek ob 13.30
  • 8. r. ND začetek 8. 20, zaključek ob 12. 40

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Tomaž Ahčin 9. 55 – 10. 15 7. c Janja Jošt dežurstvo malica matična
5. 6. a Monika Kos(n) tit tit
6. 6. a Monika Kos(n) tit tit
Anja Križanič 9. 55 – 10. 15 6. c Barbara Umek dežurstvo malica matična
4. 6. b Simona Merljak nar med
6. IP ONA 8. r Simona Merljak (n) IP ONA med
Jana Križaj Nunar 4. 6. ac Anja Šmid Pustoslemšek (n) špo tel
Andrej Šebenik 1. 6. C het s Simona Merljak (n) slj Slj 2
9. 55 – 10. 15 8. b Monika Kos dežurstvo malica matične
3. 6. D het s Nataša J. Triler (n) slj Slj 2
Barbara Ahačič 4. dežurstvo Tadeja Kalan (n) dežurstvo avla

 

Zaradi zasedenosti učilnic imajo naštete skupine pouk v naslednjih učilnicah:

 

Šolska ura skupina predmet učitelj učilnica
1. 6.  A het s tja Barbara Umek geo
1. 6. B het s mat Manca Urh med
2. 6. D het s Tja Andreja Ajdovec slj 2
3. 6.  A het s mat Anja Šmid Pustoslemšek tit
4. 6. b nar Simona Merljak med

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: SREDA, 19. 6. 2024

  • 4. a. KD, začetek 8.20, predviden prihod 12.40
  • 5.a TD začetek 8. 20, zaključek 12. 40
  • 1. a ŠD začetek 8.00, zaključek okoli 13.00

 

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Romana Bradeško 2. 3. b Maja Draksler (n) slj matična
9- 55 – 10. 15 3. b Maja Draksler dežurstvo malica matična
3 3. b Maja Draksler (n) mat matična
4. 3. b Nina Berčič Oman spo tel
5. 3. b Andreja Ajdovec ID BZ matična

 

 

Dostopnost