Nadomeščanje – PS

A urnik: sreda, 4. 12. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Matej Fojkar 9.55 -10. 15 8. c Jana Križaj Nunar Dežurstvo malica matična
3. 8. a Matjaž Pavlič špo tel
4. 6. a Matjaž Pavlič špo tel
Tomaž Ahčin 9.55 -10. 15 7. b Darja Kovačič Dežurstvo malica tehnika
3. 6. b Barbara Umek tja tit
4. 8. b Nataša J. Triler fiz fiz
5. 8. b Marjan Bovha fiz fiz
Monika Kos 1. 6. c Simona Ostović mat tit
2. 6. b Irena Hočevar tit tit
3. 6. b Barbara Umek tja tit
4. 6. b Simona Ostović mat tit
Gašper Ivančič 11. 50 – 12. 10 dežurstvo Aleš Bašar dežurstvo telovadnica
Matej Fojkar 5. dežurstvo Jana Žavbi dežurstvo avla
Tomaž Ahčin 6. dežurstvo Urška Pintar dežurstvo avla

 

Nadomeščanje – RS

A urnik: sreda, 4. 12. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Marija Perdih 1.300– 15. 15 2.b PB Mateja Kalajžič PB matična
15. 15 – 16.00 2.b PB Klara Bizjak PB matična