Nadomeščanje – PS

A urnik: SREDA, 28. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

Simona Merljak

 

2. 9. D het s Darja Kovačič slj med
9. 55 – 10. 15 9. a Darja Hudobivnik

dežurstvo

malica

med
3. 8. C het s Andrej Šebenik slj med
4. 8. D het s Andrej Šebenik slj med
5. 7. C het s Nataša J. Triler slj med
6. 7. B het s Jana Križaj Nunar slj med
7. 7. A het s Monika Kos slj med
Urška Rogelj 1. 9. C het s Katja Eržen Bratina tja Tja 2
3. 8. E het s Katja Eržen Bratina tja Tja 2
4. 8. E het s Aleš Bašar tja Tja 2
5. 7. D het s Jana Žavbi tja Tja 2
7. 7. C het s Barbara Umek tja Tja 2
Irena Hočevar 1. 6. b Matej Fojkar zgo zgo
2. 6. b Tomaž Ahčin zgo zgo
3. 9. c Tadeja Kalan zgo zgo
4. 9. a Primož Umek zgo zgo

 

manjkajoči učitelj ura učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

6. a

 

1. Jana Žavbi delavnice z zdravstveno vsebino kem
2. Jana Žavbi delavnice z zdravstveno vsebino kem
6. b 3. Jana Žavbi delavnice z zdravstveno vsebino kem
4. Jana Žavbi delavnice z zdravstveno vsebino kem

Nadomeščanje – RS

A urnik: SREDA, 28. 9. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Danijel Ilić 6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
6. 15 – 8. 15 1. JV Eva Drinovec 1. JV 1. b
Mateja Hafner 1. 4. b Danijel Ilić(n) slj matična
2. 4. b Danijel Ilić(n) slj matična
9. 55 – 10. 15 4. b Danijel Ilić dežurstvo malica matična
3. 4. b Danijel Ilić mat matična
4. 4. b Danijel Ilić gum matična
5. 4. b Danijel Ilić gum matična
Neža Mohar 12. 40 – 15.00 1. PB Tjaša Debeljak PB matična
15.00 – 16.00 1. PB Urška Zimic PB matična
16.00 – 17.00 1. PB Gašper Ivančič PB matična
Jasmina Cvek 11.30 -11.50 5. a Marjeta Vene nit matična
5. 5. a Marjeta Vene nit matična

 

Dostopnost