Nadomeščanje – PS

B urnik: sreda, 19. 6. 2019

  • 7. razred delavnica » Spletne face«:
Šolska ura razred učilnica Dežurni učitelj
3. in 4. 7. a geo

3. ura  Polona Bogataj

4. ura Maja Draksler

7. b kem

3. ura Jana Žavbi

4. ura Jana Žavbi

7. c mat

3. ura Nataša J. Triler

4. ura Polona Bogataj

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica

Tomaž Ahčin

 

1. 7. b Jana Žavbi (n) nar kem
2. 7. b Jana Žavbi (n) tit tit
9. 55 – 10. 15 6. b Katja Eržen Bratina

dežurstvo

malica

matična
3. 8. c Matej Fojkar(n) tit tit
4. 8. c Katja Eržen Bratina(n) tit tit
Monika Kos 1. 7. b Jana Žavbi (n) nar kem
Silva Bohinc 1. 6. c Monika Kos (n) mat medioteka
3. 8. b Jana Križaj Nunar (n) fiz fiz
4. 8. b Darja Kovačič (n) fiz fiz
5. 6. a Simona Merljak (n) mat kem

Mojca Štraus Zulu

 

 

1. 8. B het s Barbara Umek(n) tja Tja2
5. 7. b Katja Eržen Bratina(n) tja Tja 2
6. 7. b Katja Eržen Bratina(n) tja Tja 2
Marjan Bovha 4. 7. a Maja Draksler delavnice geo
Bernarda Debeljak 4. 6. a Marjan Bovha geo geo
6.

6. c gos

2. skupina

/ odpade /
Katja Eržen Bratina 5. dežurstvo Darja Kovačič dežurstvo /

Nadomeščanje – RS

B urnik: sreda, 19. 6. 2019

  • 3. r. tehniški dan, sam svoj mojster, začetek 8. 20 zaključek ob 13.00

 

  • 5. r. naravoslovni dan- železna nit, začetek 8. 20, zaključek ob 13.00

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Marjana Mohar 1., 2. 2. a Eva Drinovec Po urniku matična
9. 55 – 10. 15 2. a Eva Drinovec dežurstvo malica matična
3. 2. a Lidija Stenovec Po urniku matična
5. 2. a Andreja Ajdovec ID bralna značka matična
Eva Drinovec 4. 1. a Mateja Kalajžič Po urniku matična

Katja Jazbec

 

 

13. 45-. 15. 15 PB Andreja Ajdovec PB matična
15. 15 – 16.00 PB Marija Perdih, Mojca Debeljak, Melisa Tršan – združujejo PB matična
Andreja Ajdovec 11. 50 – 12. 10 dežurstvo Nataša Marn dežurstvo igrišče