Nadomeščanje – PS

A urnik: sreda, 24. 6. 2020

·         1. in 2. ura pouk po urniku

·         3. in 4. ura proslava in razredna ura

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Darja Kovačič 1. 6. b Nataša J. Triler slj matična
2. 6. c Nataša J. Triler slj matična
Urška Pintar 1. 8. b Jana Žavbi tja matična
2. 8. c Katja Eržen Bratina tja matična

 

Prilagoditev urnika za učence 8. razreda- pouk poteka v celem oddelku, ni delitve na manjše učne skupine.

 

Šolska ura razred predmet ućitelj učilnica
1. 8. a TJA Mojca Štraus Zulu matična
8. b TJA

Urška Pintar

(nadomešča jo

Jana Žavbi

matična
8. c MAT Darja Mavrin matična
2. 8. a MAT Simona Ostović matična
8. b MAT Darja Mavrin matična
8. c TJA

Urška Pintar

( Katja Eržen Bratina)

matična

    

Nadomeščanje – RS

A urnik: sreda, 24. 6. 2020

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Marija Perdih 11.50 – 15.00 2. PB Gašper Ivančič PB matična
15.00 – 16.00 2. PB Klara Bizjak PB matična