Nadomeščanje – PS

B urnik: sreda, 16. 6. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Monika Kos 1. 7. b

Matej Fojkar,

Jana Križaj Nunar (n)

špo telovadnica
2. 8. c Darja Mavrin mat matična
Jana Žavbi 1. 7. c Marjan Bovha (n) geo matična
2. 7. b Irena Hočevar(n) zgo matična
3. 8. b Irena Hočevar(n) zgo matična
4. 8. b Tomaž Ahčin (n) fiz matična
5. 8. a Urška Pintar (n) tja matična
6. 8. a Marjan Bovha (n) geo matična
Tomaž Ahčin 4. 7. b Monika Kos(n) mat matična

 

SREDA, 16. 6. 2021 ukinitev heterogenih skupin

 

Šolska ura razred predmet učitelj učilnica
1. 8. a MAT

Anja Šmid Pustoslemšek

( Darja Mavrin)

matična
8. b SLJ

Nataša Jezeršek Triler

( Vid Sodnik)

matična
8. c TJA Urška Pintar matična
2. 8. a SLJ

Vid Sodnik

( Nataša J. Triler)

matična
8. b TJA

Katja Eržen Bratina

( Urška Pintar)

matična
8. c MAT

Darja Mavrin

( Monika Kos)

matična

   

Nadomeščanje – RS

B urnik: SREDA, 16. 6. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Urška Zimic 13. 40 – 15.00 4. PB Gašper Ivančič PB matična

 

Dostopnost