Nadomeščanje – PS

B urnik: torek, 15. 6. 2021

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Monika Kos 1. 7. a Darja Mavrin (n) mat matična
2. 7. b Simona Ostović (n) mat matična
3. 6. b Simona Ostović (n) tit Matična- prireditveni prostor
4. 6. b Irena Hočevar (n) tit matična
Jana Žavbi 1. 7. c Katja Eržen Bratina (n) tja matična
2. 7. c Darja Mavrin(n) mat matična
3.

7. a

 

Simona Merljak(n) nar Matična- prireditveni prostor
Matej Fojkar 3. 8. c Urška Pintar(n) špo Matična- prireditveni prostor
Janja Jošt 3. 7. b Katja Eržen Bratina gum matična
4. 7. b Jana Križaj Nunar gum matična
Vid Sodnik 4. 8. a Nataša J. Triler slj matična
5. 7. c Nataša J. Triler slj matična
12. 45 – 13. 45 dežurstvo Anja Šmid Pustoslemšek dežurstvo avla

Zadnji dan pouka za učence 9. razreda:

 

ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
1. 9. a b c razrednik in sorazrednik OS matična
2. 9. a b c razrednik in sorazrednik OS matična
3. 9. a b c razrednik in sorazrednik OS matična- prireditveni prostor

 

TOREK, 15. 6. 2021 ukinitev heterogenih skupin

 

Šolska ura razred predmet učitelj učilnica
4. 8. a SLJ

Vid Sodnik

( Nataša J. Triler)

matična
8. b MAT

Anja Šmid Pustoslemšek

( Darja Mavrin)

matična
8. c TJA Urška Pintar matična
5. 8. a MAT Anja Šmid Pustoslemšek matična
8. b TJA

Katja Eržen Bratina

( Urška Pintar

matična
8. c MAT

Darja Mavrin

 

matična
6. 8. E het s / odpade /
8. D het s / odpade /

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: TOREK, 15. 6. 2021

  • 5. r. ND začetek 7. 30, zaključek med 16. 30 in 17.00
  • 1. r. ND začetek 8. 20, zaključek 12. 40

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Tjaša Debeljak 5. 2. PB Mateja Kalajžič PB matična
Aleš Bašar 3. 4. a Barbara Umek(n) špo telovadnica
4. 4. b Mateja Hafner špo telovadnica
Medeja Sedlar 11. 50 – 15.00 3 PB Tatjana Strniša PB matična

 

Dostopnost