Nadomeščanje – PS

B urnik: torek, 10. 12. 2019

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Maja Draksler 3. 9. b Jana Žavbi kem likovna
4. 9. b Bernarda Debeljak bio likovna
5. IP LS 1 Marija Perdih IP LS 1 likovna
6. IP LS 1 Marija Perdih IP LS 1 likovna
7. NIP umetnost Marija Perdih NIP umetnost likovna
8. NIP umetnost Marija Perdih NIP umetnost likovna
Darja Mavrin 2. 7. a Simona Ostović mat mat
3. 8. D het s Katja Eržen Bratina mat kem
4. 8. C   het s Ingrid Škofic mat bio

 

Monika Kos

1. 6. a Anja Šmid Pustoslemšek mat tit
2. 6. b Anja Šmid Pustoslemšek mat tit
3. 6. c Janja Jošt tit tit
4. 6. c Janja Jošt tit tit
5. 8. a Marjan Bovha tit tit
6. 8. a Jana Žavbi tit tit
Jasmina Cvek 5. dežurstvo Simona Ostović dežurstvo avla

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: torek, 10. 12. 2019

  1. a zdravniški pregled, odhod ob 8.00, predviden prihod okoli 12. 30

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Nataša Marn 1. 4. a Silva Selan Po urniku matična
2. 4. a Barbara Umek(n) Po urniku matična
9. 55 – 10. 15 4. a Duša Geč Dežurstvo malica matična
3. 4. a Mateja Hafner Po urniku matična
4. 4. a Tatjana Strniša Po urniku matična
5. 4. a Jasmina Cvek Po urniku matična
Primož Umek 7. 30 – 8. 15 NIP računalništvo Jasmina Cvek NIP računalništvo računalniška
Marija Perdih 12. 10 – 15. 15 2. PB Jasmina Slapar PB matična
15. 15 – 16.00 2. PB Klara Bizjak PB matična
Nataša Marn 7. 15 – 8. 15 dežurstvo Katja Čefarin dežurstvo avla