Nadomeščanje  PS

B urnik: TOREK, 24. 5. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Darja Kovačič 1. 9. E het s Janja Jošt slj Slj 2
5. 9. D het s Simona Merljak slj Slj 2
Nataša J. Triler 1. 6. a Simona Merljak Slj Slj 1
2. 7. c Simona Merljak Slj Slj 1
9. 55 – 10. 15 7. c Andrej Šebenik dežurstvo malica Slj 1
3. 6. b Andrej Šebenik Slj Slj 1
4. 6. b Andrej Šebenik Slj Slj 1
5. 9. A het s Barbara Umek Slj Slj 1
  5., 6., 7.

6. c GOS

1. in 2. skupina

Bernarda Debeljak GOS bio
  3. 9. a Darja Hudobivnik bio bio
Janja Jošt 3. 9. b Jana Žavbi kem kem

 

 

 

Nadomeščanje – RS

B urnik: TOREK, 24. 5. 2022

 

manjkajoči učitelj ura razred učitelj, ki nadomešča predmet učilnica
Nataša Marn 1. 4. a Eva Drinovec(n) slj matična
2. 4. a Eva Drinovec(n) slj matična
9. 55 – 10. 15 4. a Eva Drinovec dežurstvo malica matična
3. 4. a Urška Zimic mat matična
4. 4. a Urška Zimic lum matična
5. 4. a Andrej Šebenik lum matična

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost