Skoči na glavno vsebino

Obvestilo o novem načinu evidentiranju kosil in uvedbi modula prehrana preko e-asistenta

Obveščamo vas, da bomo s sredo, 1. 2. 2017, začeli uporabljali modul prehrana preko e -asistenta in nov način evidentiranja prehrane.

Prijava – odjava obrokov
Od srede, 1. 2. 2017, dalje starši svoje otroke prijavljate na kosilo in odjavljate od posameznega obroka preko programa e-Asistent. Za odjavo in prijavo otrok na prehrano ter spremljanje realizacije le-te je dovolj osnovni modul programa eAsistent, ki je brezplačen.
Vsi starši, ki ste prijavnico za e-Asistent že izpolnili, imate dostop do portala že urejen. Vstop v vprtal je na spletni strani: https://www.easistent.com/prijava.

prehrana (2)

Če niste prepričani, ali ste prijavnico izpolnili ali ne najlaže preverite če sledite povezavi https://www.easistent.com/pozabljeno_geslo:

prehrana (3)

Nato vpišete e-naslov, s katerega vam preko e-asistenta pošiljamo obvestila.

prehrana (4)

Če ste v poštni predal prejeli povezavo za novo geslo imate vse urejeno.

Ostale prosimo, da to uredite do konca meseca marca. Prijavnico lahko dobite na spletni strani: https://www.easistent.com/predloge/obvescevalec/eA_narocilnica_2016_splet.pdf ali v tajništvu šole.

prehrana (1)

Prijava
Učenci, ki so prijavljeni v oddelkih podaljšanega bivanja, so na kosilo prijavljeni avtomatično, zato naknadna prijava ni potrebna. Ob prevzemu kosila bodo za evidentiranje poskrbeli učitelji PB oz. se bodo učenci sami evidentirali v jedilnici šole.
Učenci, ki so prijavljeni na kosilo vsak dan že od začetka šolskega leta, so avtomatično prijavljeni in jih ni potrebno prijavljati na kosilo.
Učence, ki so hodili na kosilo občasno in so do sedaj uporabljali kartončke ali so se prijavljali dnevno, morate starši prijaviti na kosilo. Prijavite ga lahko za en dan, več dni ali cel mesec. V tem primeru morate označiti vse dni, za katere prijavljate učenca na kosilo.
Učence, ki bodo jedli kosilo samo občasno (en dan), lahko prijavite na kosilo do 8. ure zjutraj isti dan.
Učenci se bodo ob prevzemu kosila evidentirali v jedilnici šole.
Učenec, ki na kosilo ne bo prijavljen in /ali ne bo imel kartice za evidentiranje, kosila ne bo mogel prejeti.
Na šolsko malico so vsi učenci prijavljeni avtomatično in jih ni potrebno prijavljati.

Odjava
Od srede, 1. 2. 2017, dalje posamezni obrok (dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica) starši odjavite preko programa eAsistent.
Dopoldanska malica je pravočasno odjavljena, če se odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer do 8.00 ure zjutraj. Odjave malic bomo pri plačilu upoštevali z naslednjim dnem.
Kosilo ali kosilo s popoldansko malico je pravočasno odjavljeno, če se ga odjavi do 8.00 ure zjutraj. Pravočasne odjave kosil in kosil s popoldansko malico bomo pri plačilu upoštevali z istim dnem.

Evidentiranje
Kosila se bodo evidentirala s karticami. Vsi učenci, ki so prijavljeni na kosilo oz. kosilo s popoldansko malico, bodo dobili kartice. Kartice bodo oštevilčene in posamezna kartica bo pripadala točno določenemu učencu. Učenci, ki so do sedaj imeli kartončke bodo kartice dobili v sredo, 1.2. 2017, pri Darji Bizjak med 8.00 in 8. 20 uro v jedilnici šole. Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, bodo kartice dobili pri učitelju podaljšanega bivanja. Učenci podaljšanega bivanja bodo kartice hranili v razredu. Kartice bodo učenci ob koncu šolskega leta morali vrniti. Če učenec kartico izgubi, bo moral kriti stroške nove kartice v znesku 2,5 €.

Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na gospo Darjo Bizjak na telefon 04 20 19 502 ali 051 629 022 ali na elektronski naslov darja.bizjak@osorehek.si

Dopis pripravila: Darja Hudobivnik
Ivka Sodnik, ravnateljica

Dostopnost