Skoči na glavno vsebino

Šestošolci so tretje leto postali skrbniki prvošolcev. Organizirano so se srečali petkrat. Najmanj enkrat so ob svojem prostem času obiskali prvošolca in s tem postavljali temelje prostovoljstva. Krepili so dobre medgeneracijske odnose, pridobivali izkušnje, tkali prijateljske vezi, spoznavali medgeneracijske težave. Ozaveščali vrednote nenasilja in prostovoljstva, kot so: odgovornost, strpnost, spoštovanje drugih, solidarnost. Med letom so se srečevali in spoznavali ob igranju družabnih iger, si pisali voščila, v času Gregorjeve pošte, so si podarili obisk. Zanimiv in bogat je bil medpredmetni pouk pri likovni umetnosti in KIZ-u. Učiteljici Maja Draksler in Andreja Urbanec sta pripravili pouk podkrepljen z lepimi ilustracijami in aktivnim sodelovanjem vseh, ki so se preizkusili kot ilustratorji. Ob tem so izkazali veliko mero strpnosti, sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. V juniju so se na šolskem dvorišču pomerili v štafetnih igrah, med dvema ognjema, skupinskem pisanju. Na srečanjih so preko pogovorov, s treningi socialnih veščin odkrivali svoje sposobnosti, talente, nove prijatelje in lastne vrednote. Raznolike dejavnosti so prispevale k pozitivnem samovrednotenju, osebnostni rasti posameznika in mlade usposabljale za aktivno življenje v družbi.
Marjeta Vene, šolska svetovalna delavka 

Dostopnost