Karierna orientacija v 9. razredu 2018-19

Šolsko leto 2018/2019 je za vašega devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj z vami stali ob strani učitelji in šolski svetovalni  delavci. Za dobro sodelovanje vam predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji ...

Šola za življenje – preventivne dejavnosti 2018-19

Šolska svetovalna delavka Marjeta Vene skrbi za koordinacijo in izvedbo Šole za življenje. To je preventivni program za učence z vsebinami, kot so: duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med...

Subvencija tabora

Starši z nižjimi osebnimi dohodki lahko tudi v letošnjem šolskem letu zaprosite za pomoč pri plačilu taborov in šole v naravi. Stroške tabora bomo pokrili iz sredstev šolskega sklada, za plavalno šolo v naravi za učence 5. razreda pa Ministrstvo za izobraževanje,...