Karierna orientacija v 9. razredu 2019-20

Šolsko leto 2019/2020  je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu med drugim stojimo ob strani učitelji, šolski svetovalni  delavci in starši. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji  in premišljeni...

Šola za življenje – preventivne dejavnosti 2019-20

Šolska svetovalna delavka Marjeta Vene skrbi za koordinacijo in izvedbo Šole za življenje. To je preventivni program za učence z vsebinami kot so duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med...